<Lisens/annen>

Du kan registrere lisenser og konfigurere innstillingene relatert til programvaren og systemalternativene som er tilgjengelige for maskinen.
<Lagre lisens>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Skriv inn lisensnøkkelen for et systemalternativ som kan brukes på maskinen. Installere systemvalg
<Skriv ut systeminformasjon>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <AddOn-innstillinger>
Du kan skrive ut en rapport som inneholder informasjon om programmene og noen av systemprogrammene som er installert i maskinen. Skrive ut en liste over innstillinger
<Bruk TLS>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <AddOn-innstillinger>
Velg om du vil bruke TLS-kommunikasjon når et AddOn-program brukes ved å få tilgang til maskinen via en nettleser.
<Bekreft TLS-sertifikat med AddOn-applikasjon>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <AddOn-innstillinger>
Velg om TLS-serverbevis og CN (Common Name) skal verifiseres når TLS-kommunikasjon brukes for et AddOn-program.
<Bruk DNS-mellomlagring>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <AddOn-innstillinger>
Velg om du vil lagre DNS-informasjon fra vellykkede søk via et AddOn-program til minnet. Du kan også angi en utløpsdato hvis du velger å lagre informasjon midlertidig.
<Bruk proxyinnstillingene til denne enheten>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <AddOn-innstillinger>
Velg om du vil bruke proxyinnstillingene til maskinen med AddOn-programmer. Angi en proxy
<Legg til X-FRAME-OPTIONS i HTTP-overskrift>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>  <AddOn-innstillinger>
Når HTTP-serveren returnerer et svar, vil X-FRAME-OPTIONS legges til overskriften for å forhindre at innhold som er opprettet av andre servere, overlapper hverandre.
<Fjernkontrollinnstillinger>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Velg om du vil bruke eksternt brukergrensesnitt til å betjene maskinen og endre innstillinger.
<Slette innhold i meldingspanel>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Velg å slette meldinger fra administratoren som vises på kontrollpanelet.
<Fjernoperasjon innstillinger>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Velg om du vil aktivere funksjonen for fjernstyring. Denne funksjonen lar deg spesifisere innstillinger og behandle jobber fra en datamaskin ved å vise skjermen på berøringspanelet på dataskjermen.
<Bruk ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Velg om du vil bruke ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Bruke ADGANGSSTYRINGSSYSTEM
<Lagre/oppdatere programvare>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Du kan installere systemalternativer / AddOn-applikasjoner på maskinen. Installere systemvalg
<Start Oppsettsguide>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Du kan følge veiviserinstruksjonene for å konfigurere maskinens opprinnelige innstillinger. Sette opp ved bruk av installasjonsveiledningen
<Tillat bruk av utskriftsfunk. fra mobil>
  <Styringsinnstillinger>  <Lisens/annen>
Hvis denne innstillingen er satt til <På>, kan du utføre operasjoner fra en mobilenhet for dokumenter som er lagret i <Skriv ut>.
6W27-0FU