Skanning

Ved å skanne papiroriginaler kan du konvertere dem til elektroniske filer, for eksempel PDF, som ofte støttes av en datamaskin. Konverterte filer kan sendes som e-postvedlegg fra maskinen, eller lagres på en filserver. Dette kapittelet beskriver en rekke nyttige funksjoner for enkel skanning og grunnleggende betjening.

Introduksjon til grunnleggende betjening

Denne delen beskriver skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning og grunnleggende metoder for sending/lagring.
 

Skanne tydelig

Denne delen beskriver metodene for å løse problemer som uskarpe fotografier, uleselig tekst på grunn av mørkt papir og mørke kanter.
 

Skanne forskjellige typer originaler

Selv om originalen inneholder et stort antall sider, kan du enkelt skanne den.
 

Effektivt, pålitelig, trygt

Denne delen beskriver en rekke funksjoner som er nyttige for å øke arbeidseffektiviteten, unngå driftsfeil og forbedre sikkerheten.
 

Skanne ved hjelp av en datamaskin

Hvis du redigerer et skannet dokument på en datamaskin, må du lagre direkte på datamaskinen for enkelhets skyld.
 
6W27-069