Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning

Hvis du trykker på <Skanne og sende> (<Hjem>-skjermbilde), vises skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning.

<Adressebok>

Gjør det mulig å spesifisere en sendemottaker og et lagringssted som er registrert i adresseboken.

<1-trykks>

Gjør det mulig å spesifisere en sendemottaker og et lagringssted som er registrert i 1-trykkstastene.

<Ny mottaker>

Gjør det mulig å spesifisere mottakere manuelt som ikke er registrert i adresseboken eller 1-trykkstastene.

<Forrige innst.>

Trykk for å hente inn de tidligere spesifiserte innstillingene. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter

Trykk på dette ikonet for å registrere de gjeldende innstillingene i <Favorittinnst.> til  og endre knappen som vises i .
Administrere maskinen
Tilpasse skjermbildet for Grunnleggende funksjoner

<Favorittinnst.>

Registrer ofte brukte skanneinnstillinger her på forhånd for å enkelt huske dem når det er nødvendig. Administrere maskinen

Gjeldende innstillingsstatus og innstillingsknapper

Viser innstillingsstatus som oppløsning og filformater. Sørg for å bekrefte innstillingene for å kunne skanne riktig. For å endre innstillingene trykker du på ønsket knapp. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter

Funksjonsinnstillingsknapper

Viser de mest brukte knappene fra <Valg>. Du kan også trykke på  for å endre hvilke knapper som vises.
Hvis knappen for funksjonen du ønsker å bruke, ikke vises, trykker du på <Valg> og velger ønsket knapp. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter

<Valg>

Viser alle funksjonsinnstillingsknappene. For enkelhets skyld kan du vise ofte brukte funksjonsinnstillingsknapper i .

<Cc Bcc>

Gjør det mulig å spesifisere e-postmottakere som Cc eller Bcc. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter

<Slette mott.>

Gjør det mulig å fjerne den angitte mottakeren.

<Detaljer>

Gjør det mulig å se detaljert informasjon for angitt mottaker.

<Angi mottakere>

Viser metodene for å angi mottakere eller en liste over spesifiserte mottakere.

<Send til meg selv>

Gjør det mulig å direkte spesifisere din egen e-postadresse. Denne knappen er tilgjengelig kun når du er logget inn på maskinen med personlig godkjenningsstyring. Administrere brukere

<Mobilportal>

Gjør det mulig å angi en mottaker fra adresseboken på en mobil enhet.
Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter

<Personlig mappe>

Gjør det mulig å spesifisere din personlige mappe som er registrert som et lagringssted. Denne knappen er tilgjengelig kun når du er logget inn på maskinen med personlig godkjenningsstyring.
Konfigurere personlige mapper
Administrere brukere
Du kan velge om du vil skjule adresseboken og 1-trykkstastene for å begrense bruken av adresseboken. <Begrens bruk av adressebok>
Noen funksjoner kan ikke brukes i kombinasjon med hverandre. Knapper som ikke kan velges, vises i lysegrått.
Det totale antall angitte mottakere vises øverst til høyre på skjermen.
6W27-06A