<Papirinnstillinger>

Denne delen beskriver hvordan du registrerer papir som skal brukes.
<Papirinnstillinger>
  <Preferanser> <Papirinnstillinger>
Du kan registrere papirstørrelsen og -typen for hver papirkilde. Med denne innstillingen kan du få utskriftsresultatene du vil ha. Angi papirformat og -type i papirskuffen
<Papirtype kontrollinnstillinger>
  <Preferanser> <Papirinnstillinger>
Du kan registrere/redigere ulike kundepapirtyper (brukerdefinerte papirtyper) i tillegg til standard papirtyper lagret i maskinen. Papirtype kontrollinnstillinger
<Lagre favorittpapir (multibrett)>
  <Preferanser> <Papirinnstillinger>
Du kan enkelt angi papirinnstillinger ved å registrere papir som brukes hyppig i multibrettet i en knapp. «Favorittpapir» kan enkelt hentes fra skjermbildet når papiret er lagt inn. Registrere ofte brukt papirformat og -type for flerfunksjonsskuffen
<Standarder for multibrett>
  <Preferanser> <Papirinnstillinger>
Du kan angi metoden for valg av papir som skal brukes i flerfunksjonsskuffen. Hvis du alltid bruker samme papirstørrelse/-type i flerfunksjonsskuffen, er det praktisk å registrere papiret i <Bruk forh.innst.>. Fastsette papirstørrelsen og -typen å bruke med flerfunksjonsskuffen
Hvis du bruker ulike typer papir i flerfunksjonsskuffen, velger du <Alltid angi>. Hvis du ofte bruker flere typer papir, kan du unngå prosedyren av å velge papirtype ved å registrere papirtypene på forhånd. Registrere ofte brukt papirformat og -type for flerfunksjonsskuffen
<Egendefinert format>
  <Preferanser> <Papirinnstillinger>
Du kan registrere papir i fritt format som brukes ofte. Papirstørrelsene registrert her vises på valgskjermbildet for papirstørrelse for papirskuffen og flerfunksjonsskuffen. Registrere papir i fritt format (egendefinert papirstørrelse)
6W27-0EY