PCL

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Ja
Ja
Nei
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 til 104; 0 (Hvis innstillingen for Fontkilde er Internal.)
1 til 999; 1 (Hvis innstillingen for Fontkilde er Soft/External.)
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 til 999,75 <point>; 12,00 <point>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 til 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 til 128 <lines>; 64 <lines>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
139,7 mm til 431,8 mm; 431,8 mm
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
95,0 mm til 297,0 mm; 297,0 mm
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
6W27-0E5