Skriver

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Skriv ut rapport>
-
-
-
-
-
<Skriverinnstillinger>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
<Begrense skriverjobber>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Settings for Printer Settings
Når <På> er valgt:
<Velg jobber du vil tillate>: <Reserv. jobber>
Ja
Nei
Ja
C
Settings for Printer Settings
<PDL-utvalg (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <Faks>*, <PCL6 (V4)>*
Ja
Nei
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Prioriter skriverdriverinnst. for jobber med multibrett>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<PS Passordinnstillinger>
<SystemParams Passord>, <StartJob Passord>
Nei
Nei
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Papirmatingsmodus ved bruk av PCL-emulering>
<Modus 0>, <Modus 1>, <Modus 2>
Nei
Nei
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
6W27-0E1