PS

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 til 3600 sekunder; 0 sekunder
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
6W27-0E6