Skriv ut rapport

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<PCL>
<Konfigureringsside>
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Fontliste>
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<PS>*1
<Konfigureringsside>
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Fontliste>
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
6W27-0E2