UFR II

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ja
Ja
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ja
Ja
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
6W27-0E4