Utility

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, < No>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
6W27-0EA