Liste over elementer som kan personlig tilpasses

Følgende elementer kan personlig tilpasses for hver innloggede bruker.
Kategori
Innstillingsverdi
Tilhørende innstillinger
Visningsspråk*1*2
Visningsspråk og tastaturoppsett
Tilgjengelighet*1*2
Tastrepetisjon innstillinger
Inverter skjermfarger
Første skjermbilde*1*2
Skjermbildet vises etter pålogging i
Hjem*1*2
Personlige knapper
Tidslinje*3*5
Hjem-innstillinger
Nettverk
SSID, nettverksnøkkel, Aktiver/deaktiver automatisk Direktetilkobling ved inn-/utlogging
Standard jobbinnstillinger*1*2*3
Kopi
Faks
Skanne og sende*4
Skanne og lagre*4
Tilgang lagrete filer
Snarveier*1*2
Kopi
Faks
Skanne og sende
Forrige innstillinger*1*3*5
Kopi
Faks
Skanne og sende*4
Adressebok
Personlige adresselister*1
Gruppeadressebøker*1*6 (brukergruppeadresseliste 01 til brukergruppeadresseliste 50)
Betingelser for å endre listerekkefølgen*5
Skanne og lagre
Tilgang lagrete filer
Skriv ut
Automatisk utskrift etter påloggingsinnstillinger
Automatisk utskrift av brukerjobber ved pålogging
Annet
Nøkkelring*1
-
*1 Slettet når <Slett eldste brukerinnst.> er angitt. <Handling når maks. antall brukere overstiges>
*2 Når en klientmaskin synkroniserer egendefinerte innstillinger for første gang, kan det hende at synkroniseringen av dette elementet ikke fullføres før maskinen starter.
*3 Når egendefinerte innstillinger synkroniseres, kan dette elementet angis for enkeltvise maskiner i området for datadeling. (Andre innstillinger for servermaskinen kreves på imageRUNNER ADVANCE-maskinen med serverfunksjonen.)
*4 Selv om dette elementer er angitt til å deles, står feltet for mottakerne tomme og skal ikke synkroniseres.
*5 Dette elementer kan ikke importeres fra en annen maskin eller eksporteres til en annen maskin. Importere/eksportere innstillingsdata
*6 Det er nødvendig å bruke påloggingstjenesten som støtter gruppefunksjonen (Brukergodkjenning støtter gruppefunksjonen).

Elementer som ikke kan personlig tilpasses, men kan synkroniseres ved å synkronisere egendefinerte innstillinger

Følgende elementer kan ikke personlig tilpasses, men kan deles mellom flere Canon-flerfunksjonsskrivere ved å synkronisere egendefinerte innstillinger.
Mottaker for deling av brukergruppeadresselister Registrere mottakere via Fjernkontroll
Hjem-innstillinger (når ikke pålogget) Tilpasse <Hjem>-skjermbildet
Angi <Shared across All Devices> for å dele innstillingene <Delt> og <Bakgrunnsinnstillinger> (når ikke pålogget) for <Hjem>-skjermbildet med alle klientmaskiner ved bruk av synkronisering av egendefinerte innstillinger. Hvis du vil administrere disse innstillingene for hver enkelte klientmaskin, velger du <Device-Specific (Not Shared)> når du starter tjenesten for første gang (når ingen klientmaskiner er koblet til servermaskinen). Dataene kan starte hvis området for datadelingen endres etter at tjenesten har startet. (Andre innstillinger for servermaskinen kreves på imageRUNNER ADVANCE-maskinen med serverfunksjonen.)
Hvis du vil ha informasjon om nøkkelringen, kan du se Administrere brukere.
Når innstillingene for <Bytt språk/tastatur>, <Tilgjengelighet> og <Innst. for personl. SSID og nettv.nøkkel> ikke kunne tre i kraft etter pålogging, kan de tre i kraft når det blir mulig. Hvis du vl ha mer informasjon, kan du se Starter synkronisering av innstillinger.
6W27-0L7