Logge på som administrator

Logg på som administrator, ellers kan ikke viktige elementer angående nettverk og sikkerhet stilles inn. For å konfigurere brukeradministrasjonen etter at installasjonen er fullført, må du logge inn som administrator. Standard brukernavn for administratoren er "Administrator", og standardpassordet er "7654321". Når du skal bruke maskinen som "Administrator", endrer du det gjeldende passordet for å forbedre sikkerheten. Det endrede passordet skal bare være kjent av administratoren.
Du kan deaktivere "Administrator" og lage en innstilling for å gi administratorrettigheter til bestemte brukere.
Initiere administratorpassordet
Hvis du har glemt passordet for "Administrator", kan det returneres til standardpassordet. Trykk på [Teller-/enhetsinformasjon] tasten <Enhetsinfo./annet>  <Nullstill admin.- passord>  skriv inn lisensnøkkelen  trykk på <Start>  <OK>.
Hvis "Administrator" er deaktivert, aktiveres det når du initialiserer passordet. Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
Du kan forby initialisering av administratorpassordet. <Forby nullstilling av administratorpassord>
1
Trykk på .
2
Trykk på <Logg inn>.
3
Logg inn med prosedyren.
Tastaturgodkjenning
1
Angi brukernavn og passord.
Skriv inn navnet på en bruker med administratorrettigheter, og trykk på <Neste>.
Angi passordet og trykk på <OK>.
2
Trykk på <Logg inn>.
Hvis du ikke har endret administratorpassordet, vises meldingen som ber deg om å endre til et nytt passord. Trykk på <Ja> og angi et nytt passord. Du må angi det nye passordet to ganger for å bekrefte det.
Hvis du allerede har endret administratorpassordet, vil funksjonene være tilgjengelige etter at du har logget deg på.
Logg ut ved å trykke på <Logg ut> øverst til høyre på skjermen eller  etter du har angitt innstillingene.

Når du er logget inn som administrator

Etter at du har trykket på , vises denne skjermen.
Hvis du angir det til <Personl. innst.> og endrer elementene som kan tilpasset, blir innstillingene registrert som personlige innstillinger for brukerne som logger på maskinen.
Hvis du angir det til <Enhetsinnstillinger>, registreres innstillingene som maskininnstillingene.
<Personl. innst.> og <Enhetsinnstillinger> vises bare på <Innstillinger/lagring>-skjermen hvis du logger på med administratorrettigheter.
6W27-004