Logge på maskinen

Når påloggingsskjermbildet vises, kreves det at registrerte godkjente brukere logger på for å fortsette å bruke maskinen. For å logge på må hver bruker angi vedkommendes eget brukernavn og passord. Dette ivaretar sikkerheten til maskinen. I tillegg kan brukerne personlig tilpasse visningen og innstillingene i henhold til vedkommendes ønsker. Elementene som vises på påloggingsskjermen, varierer etter innstillingene for brukeradministrasjon. Utfør påloggingshandlingene basert på elementene som vises.
Se Liste over elementer som kan personlig tilpasses for funksjonene og innstillingene som kan personlig tilpasses.
Hvis du ikke bruker funksjonen for personlig tilpassing, kan du stille inn <Aktiver bruk av personlige innst.> (<Aktiver bruk av personlige innst.>) til <Av>.
Hvis <Auto nullstilling tid> er innstilt, logges brukeren automatisk av når det ikke utføres handlinger innen en angitt periode. <Auto nullstilling tid>

Når skjermbildet for inntasting av brukernavn og passord vises

 
Bruk skjermbildetastaturet til å angi brukernavn og passord.
1
Trykk på <Brukernavn>.
Hvis hurtigbufferen til den innloggede brukeren består, kan du også velge brukernavnet fra rullegardinlisten for påloggingshistorikken. Når et brukernavn er valgt, trykker du på <Passord> og fortsetter til trinn 3.
2
Tast brukernavnet og trykk på <Neste>.
3
Skriv inn passordet, og trykk på <OK>.
4
Velg påloggingssted fra <Logg på mottaker>-rullegardinlisten, og trykk på <Logg inn>.
Når påloggingen er fullført, blir maskinfunksjonene tilgjengelig.
Når du er ferdig med å bruke maskinen, trykker du på <Logg ut> eller for å logge ut.
Du kan angi om du vil lagre passord i hurtigbufferen, som tastes inn i løpet av påloggingen. <Forby mellomlagring av autentiseringspassord>
Hvis du angir <Vis knapp for å endre passord på Innstillingsmenyen> til <På>, kan passordet endres fra  øverst til høyre på påloggingsskjermbildet. <Vis knapp for å endre passord på Innstillingsmenyen>
Du kan angi om du vil lagre eller slette hurtigbufferen til den innloggede brukeren. <Antall mellomlager for innl. brukere>
6W27-026