Innstillinger for fakslinje

For å bruke faksen på maskinen registrerer du faksnummeret og firmanavnet eller avdelingsnavnet som skal vises/skrives ut på mottakerens faksmaskin når du sender en faks. Still også inn kommunikasjonskanaltypen.
Slik bruker du faksfunksjonen
Ekstra produktet kreves til faksing. Systemvalg
1
Trykk .
2
Trykk på <Funksjonsinnstillinger> <Sende> <Faksinnstillinger>  <Innstille linje>.
3
Trykk på <Linje 1> <Lagre brukertelefonnummer>.
4
Tast inn et faksnummer og trykk på <OK>.
Faksnummeret du registrerte, vil bli gitt til mottakeren.
5
Skriv inn et navn i <Lagre enhetsnavn> og trykk på <OK>.
Navnet du registrerte, vil bli gitt til mottakeren.
I stedet for enhetsnavnet du spesifiserte, kan du vise eller skrive ut avsenderens navn. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
6
Velg en linjetype i <Velg linjetype>, trykk på <OK>.
Hvis du ikke er sikker på hva slags linjetype du bruker, kan du kontakte forhandleren eller salgskontoret til telefonselskapet.
Konfigurer innstillingen i henhold til faksalternativet.
Du kan stille inn at det vises et mottakertelefonnummer på skjermen eller rapportere i <Innstille talldisplay>. <Motta/videresende>  <Faksinnstillinger>
Du kan stille inn automatisk veksling av innkommende faks og innkommende samtale i <Mottaksmodus>. <Motta/videresende>  <Faksinnstillinger>
6W27-016