Stille inn kommunikasjonsinnstillinger for e-post/I-faks

For å sende skannede dokumenter direkte via e-post/I-faks uten å gå gjennom en datamaskin, må du konfigurere kommunikasjonsinnstillinger som en e-postserver, godkjenningsmetoder osv. Generelt brukes en SMTP-server til sending og en SMTP-server eller en POP3-server brukes til å motta. Du kan stille inn koding og andre parametere. Hvis du vil ha informasjon om nødvendige innstillinger, kan du kontakte Internett-leverandør eller nettverksadministratorer.
1
Trykk på .
2
Trykk på <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <E-post/I-faks innstillinger>  <Kommunikasjonsinnstillinger>.
3
Still inn kommunikasjon.
1
Angi de grunnleggende innstillingene.
<E-post adresse>
Skriv inn maskinens e-postadresse.
Du kan angi alle slags navn som brukernavn (delen til venstre for @-merket). Angi det registrerte vertsnavnet til høyre for @-merket.
<SMTP-server>
Angi et SMTP-servernavn (eller en IP-adresse).
Etter du har angitt innstillingene, kan du kontrollere tilkoblingen til <SMTP-server>.
<Br. POP-mott.>
Trykk på <På> når du vil motta e-poster og I-fakser ved hjelp av en POP3-server.
<Bruk SMTP-mottak>
Trykk på <På> når du vil gjøre maskinen til en SMTP-server for å motta e-poster og I-fakser. Vær oppmerksom på at du ikke kan motta via SMTP hvis du ikke registrerer maskinens vertsnavn på DNS-serveren.
2
Trykk på <Neste>.
3
Angi innstillingene for POP-serveren.
<POP-server>
Angi et POP3-servernavn (eller en IP-adresse).
Etter du har angitt innstillingene, kan du kontrollere tilkoblingen til <POP-server>.
<POP-innlog.navn>
Hvis du vil bruke en POP3-server, skriver du inn brukernavnet til den angitte postkontoen ved å bruke alfanumeriske tegn.
<POP-passord>
Hvis du vil bruke en POP3-server, skriver du inn passordet til den angitte postkontoen.
<POP-intervall>
Du kan stille intervallet til automatisk å utstede POP i løpet av minutter.
4
Trykk på <Neste>.
5
Angi innstillingene for kryptert kommunikasjon.
<SMTP-sending>
For å kode kommunikasjonen til/fra SMTP-serveren ved hjelp av TLS, trykker du på <På>. Når <På> er angitt, kan du bekrefte TLS-serversertifikatet under kommunikasjon med serveren og legge CN til bekreftelseselementene. <E-post/I-faks innstillinger> <Bekreft TLS-sertif. for SMTP-sending>
<SMTP-mottak>
For å kode kommunikasjon ved hjelp av TLS når du mottar e-post og I-faks ved hjelp av SMTP-serveren, trykker du på <Alltid TLS> eller <På>. Når du ikke vil motta andre data enn kodede data, velger du <Alltid TLS>.
For å kryptere SMTP-mottak med TLS må du forberede nøkkelparet på forhånd. Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS
<POP>
For å kode kommunikasjonen til/fra POP3-serveren ved hjelp av TLS, trykker du på <På>. Når <På> er angitt, kan du bekrefte TLS-serversertifikatet under kommunikasjon med serveren og legge CN til bekreftelseselementene. <E-post/I-faks innstillinger> <Bekreft TLS-sertif. for POP-mottak>
6
Trykk på <Neste>.
Stille inn POP-godkjenning før sending
POP-godkjenning før sending (POP før SMTP) er en bekreftelse av brukere av POP-serveren (mottakingsmailserver) før sending, som er en funksjon for å blokkere uautoriserte e-postmeldinger sendt av tredjeparter.
Stille inn SMTP-godkjenning
SMTP-godkjenning (SMTP AUTH) verifiserer brukere ved å sjekke brukernavn og passord når e-poster blir sendt. Den kan også kode SMTP-kommunikasjon (sendt og mottatt).
4
Trykk på <OK>.
Du må kanskje angi SMTP/POP3-portnummeret, avhengig av miljøet. Hvis du vil ha informasjon, kan du kontakte Internett-leverandør eller nettverksadministratorene. <Angi portnr. for SMTP-sending/POP-mott.>
6W27-017