Stille inn Ethernet-innstillinger

Ethernet er en standard som angir kommunikasjonsmetoder innenfor et LAN. Vanligvis kan kommunikasjonssystemet (halvdupleks / full dupleks) og Ethernet-typen (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) stilles inn automatisk. Du kan stille dem inn separat ved å endre innstillingen til manuell drift. Registrer innstillingene etter behov.
1
Trykk .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Ethernet driverinnstillinger>.
3
Still inn Ethernet-innstillinger.
Vanligvis trykker du på <På> i <Auto detektering>. Kommunikasjonssystemet og Ethernet-typen oppdages og konfigureres automatisk.
Stille inn Ethernet-innstillinger manuelt
1
Trykk på <Av> i <Auto detektering>.
2
Velg kommunikasjonssystemet.
 <Halv dupleks>
Utfør sende-/mottaksfunksjoner vekselvis. Velg dette når den tilkoblede ruteren er stilt inn for halvdupleks kommunikasjon.
 <Full dupleks>
Utfør sende-/mottaksfunksjoner samtidig. Velg denne som en generell regel.
3
Velg Ethernet-typen.
Velg <10BASE-T>, <100BASE-TX>, eller <1000BASE-T> i <Ethernet type>.
4
Trykk på <OK>.
5
Trykk på   <Ja>.
6W27-00W