Angi ventetiden når man kobler til et nettverk

Hvis du har tenkt å implementere nettverksredundans ved å koble til flere svitsjehuber, er det nødvendig med en mekanisme for å unngå at pakker blir gjentatt.I så falldette tilfellet er det effektivt å bestemme rollene til svitsjeportene. Det er imidlertid ikke, men det er ikke sikkert at kommunikasjonen blir overført på riktig måte i tilfeller l like etter endringer, som f.eks. å legge til en ny enhet til nettverket. For å koble maskinen til et slikt nettverk, angir du ventetiden som er tiden til kommunikasjonen starter.
  <Preferanser> <Nettverk> <Ventetid for tilkobling ved oppstart> Angi ventetiden  <OK>    <Ja>
6W27-00X