Registrere LDAP-serveren

I miljøer der en LDAP-server er brukt, kan faksnumre og e-postadresser søkes, spesifiseres som mottakere fra maskinen og registreres i maskinens adressebok.
Du kan registrere opptil fem LDAP-servere.
1
Trykk på .
2
Trykk på <Innstill mottaker>  <Lagre LDAP-server>.
3
Registrer LDAP-serveren.
1
Trykk på <Lagre>.
2
Angi nødvendig informasjon.
<Servernavn>
Angi et navn for LDAP-serveren.
<Serveradresse>
Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til LDAP-serveren ved å bruke alfanumeriske tegn (Eksempel: «dap.example.com»).
<Serveradresse> og DNS
For å forhindre feil, må du være oppmerksom på følgende når et mottakersøk blir utført fra maskinen til LDAP-serveren.
Når du skriver inn IP-adressen, må du sjekke om den brukbare DNS-serveren støtter bare fremoverrettede oppslag. Når DNS-serveren støtter bare fremoverrettede oppslag, trykker du på <Ikke bruk> eller <Bruk> i <Autentiseringsinformation> i trinn 4. Når du velger <Bruk (sikkerhetsautentisering)>, må du bekrefte at DNS-serveren støtter bakoverrettede oppslag.
<Sted å starte søk>
Angi hvor du skal begynne å søke i katalogtreet til LDAP-serveren.
For LDAPv3 kan du hoppe over innstillingen fordi maskinen automatisk henter serverens innstilling. For LDAPv2 må du alltid angi punktet.
Skrive inn formatet til <Sted å starte søk>
Når du bruker Windows Server, angir du domenenavnet til Active Directory i enheter av strenger delt med en prikk «.». Legg til «DC=» for hver enhet og del dem med kommaer «,».
Eksempel: Når domenenavnet er «john.eksempel.com», skriver du inn «DC=john,DC=eksempel,DC=com».
Når du bruker Lotus Notes Domino, må du oppgi katalogtre-nodens identifikasjonsnavn (dn) som «cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon».
3
Trykk på <Next>.
4
Angi nødvendig informasjon.
<Bruk TLS>
For å kode kommunikasjonen til/fra LDAP-serveren ved hjelp av TLS, trykker du på <På>.
<Portnummer>
Angi portnummeret som brukes når det kommuniseres til/fra LDAP-serveren.
<Søketidsbrudd>
Angi i sekunder hvor lenge søket kan fortsette.
<Maks adresser å søke>
Angi hvor mange mottakere det kan søkes etter.
5
Trykk på <Neste>.
4
Angi godkjenningsinformasjon.
Angi godkjenningsmetoder i henhold til innstillingene til LDAP-serveren.
Du kan kontrollere tilkoblingen ved å trykke på <Kontroller tilkobling> etter å ha angitt innstillingene.
Når godkjenning skjer ved hjelp av innloggingsinformasjon
Skriv inn brukernavnet og passordet som brukes som godkjenningsinformasjon.
Ved godkjenning ved hjelp av kodet data
Godkjenning kan gjøres mer trygt ved å kode datautvekslingen. Når dette tiltaket brukes, er LDAP-versjonen og tegnkodeinformasjonen stilt til <ver.3(UTF-8)>. Tidspunktet for når maskinen og LDAP-serveren må synkroniseres.
Når godkjenning skjer anonymt uten innloggingsinformasjon
6W27-012