Stille inn SMB-innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du spesifiserer innstillingene som skal brukes når maskinen kobles til et nettverk som f.eks. en SMB-klient.
1
Trykk .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <SMB-klientinnstillinger>.
3
Angi de nødvendige innstillingene.
<Autentiseringstype>
Velg godkjenningsprotokollversjonen. Velg enten <NTLMv1> eller <NTLMv2>, i henhold til destinasjons-SMB-serveren. Du kan også velge begge.
<Krev SMB-signatur for tilkobling>
Hvis du vil be om en SMB-pakkesignatur når du kobler til en SMB-server, trykker du på <På>.
<Krev kryptering for tilkobling>
Hvis du vil be om en tilkobling med SMB v3.0-kryptert kommunikasjon når du kobler til en SMB-server, trykker du på <På>.
<Tidsavbrudd>
Still inn tiden til SMB-tilkoblingsmottakeren skal svare.
Når du sendte til en SMB-server, ble nettverkstilkoblingen tapt eller responsen på serversiden var treg, noe som førte til en ventetid på maskinsiden før dataene kunne sendes eller videresending kunne fullføres. Hvis dette skjer, kan det hende du kan unngå et tidsavbrudd ved å øke ventetiden.
4
Trykk på <OK>.
5
Tykk på <Angi SMB-klientversjon>, og velg SMB-versjonen som brukes av SMB-klienten.
6
Trykk på <OK>.
7
Trykk på   <Ja>.
Når<Krev kryptering for tilkobling> er stilt til <På>, kan maskinen bare koble til SMB-servere som støtter SMB v3.0-kryptert kommunikasjon. Når <1,0> og <2,0> er stilt til <På> for <Angi SMB-klientversjon> men <3,0> ikke er stilt til <På>, kan ikke maskinen koble til SMB-servere som ikke støtter SMB v3.0-kryptert kommunikasjon.
Bruk samme versjon av SMB med SMB-serveren og SMB-klienten. SMB kan ikke brukes hvis versjonen er ulik.
Avhengig av nettverksinnstillingene, kan det vises en feil når du sender til SMB-serveren. I dette tilfellet, kan du justere tiden i <Tidsavbrudd>.
6W27-010