Stille inn WINS-innstillinger

WINS er navnet på en løsningstjeneste som konverterer et NetBIOS-navn (et datamaskinnavn og et skrivernavn på et SMB-nettverk) til en IP-adresse. Hvis du vil bruke WINS, må du ha en WINS-server angitt.
For å registrere WINS-serveren på maskinen, angir du <Innst. for datamaskinnavn/arbeidsgruppenavn> for <TCP/IP-innstillinger>. <Innst. for datamaskinnavn/arbeidsgruppenavn>
Hvis du stiller <Bruk NetBIOS> til <Av> i <Innst. for datamaskinnavn/arbeidsgruppenavn>, deaktiveres WINS-innstillingen. Pass på å stille <Bruk NetBIOS> til <På> når du bruker WINS.
1
Trykk .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <WINS-innstillinger>.
3
Trykk på <På> i <WINS-oppløsning>, og skriv inn IP-adressen til WINS-serveren i <WINS-serveradresse>.
Hvis WINS-serverens IP-adresse er anskaffet fra DHCP-serveren, har IP-adressen som er anskaffet fra DHCP-serveren prioritet.
4
Trykk på <OK>.
5
Trykk på   <Ja>.
6W27-011