Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen

Når du konfigurerer en trådløs LAN-ruterforbindelse manuelt, er det nødvendig å spesifisere SSID, nettverksnøkkel og sikkerhetsstandard osv. for den trådløse LAN-ruteren. SSID-en og nettverksnøkkelen kan være indikert på disse nettverksenhetene. Sjekk enhetene før du setter opp tilkoblingen. Hvis sikkerhetsstandarden for den trådløse LAN-ruteren er WPA/WPA2-EAP, angir du IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene for maskinen på forhånd (Konfigurere IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonshåndbøkene for nettverksenhetene eller kontakte fabrikanten.
SSID
Et navn som er gitt for å identifisere en spesifikt trådløst LAN. Andre begrep som brukes for SSID, kan være "navn på tilgangspunkt" og "nettverksnavn".
Nettverksnøkkel
Et nøkkelord eller passord som brukes ved kryptering av data eller godkjenning av et nettverk. Andre begrep som brukes for nettverksnøkkel, kan være "krypteringsnøkkel", "WEP-nøkkel", "WPA-/WPA2-passord", "forhåndsdelt nøkkel (PSK)".
Protokoller for trådløs sikkerhet (godkjenning/kryptering)
Sikkerhetstyper (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP)
Godkjenningsmetode (åpent system / delt nøkkel / IEEE 802.1X-godkjenning)
Krypteringsmetode (TKIP/AES-CCMP)
WPA / WPA2-EAP kan ikke brukes hvis <Kablet LAN + Trådløst LAN> er valgt i <Velg grensesnitt>.
6W27-00J