Konfigurere tilkobling ved hjelp av WPS PIN-kodemodus

Noen WPS-rutere (Wi-Fi Protected Setup) støtter ikke trykknappmodus. I dette tilfellet må du registrere PIN-koden som er generert på maskinen til nettverksenheten.
Generere en PIN-kode på maskinen
1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>  <Innst. for trådløst LAN>  <WPS PIN-kode modus>.
En PIN-kode genereres.
Registrere PIN-koden til den trådløse ruteren
Registrere PIN-koden innen to minutter etter at PIN-koden er generert. For instruksjoner kan du se bruksanvisningen for din nettverksenhet.
1
Få tilgang til en trådløs ruter fra en datamaskin.
2
Vis skjermen for å angi en WPS-PIN-kode.
3
Registrer den genererte PIN-koden på den trådløse ruteren.
Når den trådløse LAN-ruteren blir oppdaget og konfigurasjonen er fullført, vises skjermen <Tilkoblet.>.
Hvis den trådløse ruteren er konfigurert til å bruke WEP-godkjenning, kan det hende at du ikke kan konfigurere tilkobling med WPS.
6W27-00E