Skriver ut filer på minnemedier

Selv om maskinen ikke er koblet til en datamaskin, eller en skriverdriver ikke er installert på datamaskinen, kan du skrive ut filer som er lagret på minnemedier fra maskinen.
1
Trykk på <Tilgang lagrete filer>. <Hjem>-skjermbilde
Hvis <Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia> er angitt til <På>, vises en snarvei til <Skriv ut fra minnemedia> når du setter inn minnemedier. Trykk på <Skriv ut fra minnemedia>, og gå videre til trinn 4. <Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia> Sette inn minnemedier
2
Trykk på <Minnemedia>.
3
Velg det ønskede minnemediet.
For informasjon om elementene på skjermen og instruksjoner om hvordan du bruker dem, se Arbeide med filer og mapper på minnemedier.
4
Velg en fil og trykk på <Skriv ut>.
Hvis du velger PDF- eller XPS-filer, går du videre til trinn 6.
Du kan velge og skrive ut opp til 6 filer på det samme minnemediet av gangen.
5
Velg papirkilden, og trykk på <OK>.
6
Tast inn antallet utskrifter med talltastene.
Hvis du velger flere filer i trinn 4, må du trykke på <Endre kopiantall> og skrive inn antallet utskrifter.
7
Spesifiser utskriftsinnstillingene som nødvendig.
Du finner utskriftsinnstillinger under Innstillingsskjerm og operasjoner for å skrive ut lagrede filer.
Hvis du vil skrive ut en fil med et passord, trykker du på <Valg>  <Passord for å åpne dok.>  <Krypteringspassord> eller <Policy passord>, skriver inn passordet, og trykker på <OK>. For å skrive ut PDF-filer som forbyr utskrift, eller skrive ut PDF-filer som kun tillater lavoppløselig utskrift i høy oppløsning, skriv inn det angitte passordet.
Hvis du trykker på <Start utskrift> uten å skrive inn et passord, vises en skjerm for å skrive inn passord hvis filen har et krypteringspassord.
8
Trykk på <Start utskrift>.
Utskriften starter.
For å avbryte utskriften trykker du på <Avbryt>  <Ja>.
6W27-07U