Lagre dokumenter på minnemedier

Følg fremgangsmåtene nedenfor for å konvertere skannede dokumenter til et filformat som vanligvis støttes av en datamaskin, for å lagre på minnemediet. Denne metoden er praktisk når du må flytte filer til en datamaskin som ikke er koblet til et nettverk.
Du kan ikke lagre dokumenter på minnemediet hvis det ikke er ledig plass.
1
Angi originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og lagre>. <Hjem>-skjermbilde
Hvis <Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia> er angitt til <På>, vises en snarvei til <Skanne og lagre i minnemedia> når du setter inn minnemedier. Trykk på <Skanne og lagre i minnemedia>, og gå videre til trinn 4. <Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia> Sette inn minnemedier
3
Trykk på <Minnemedia>.
4
Velg det ønskede minnemediet.
For informasjon om elementene på skjermen og instruksjoner om hvordan du bruker dem, se Arbeide med filer og mapper på minnemedier.
5
Vis lagringsplasseringen og trykk på <Skanne>.
6
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig.
Du finner skanneinnstillinger under Innstillingsskjerm og operasjoner for skanning som skal lagres.
7
Trykk på .
Originaler skannes og lagres som filer.
For å avbryte skanning trykker du på <Avbryt> eller   <Ja>.
Når <Trykk på [Start]-tasten for å skanne neste original.> vises
Hvis du vil sjekke resultatet av lagringen, trykker du på <Statusoverv.>  <Lagre>  <Jobblogg>. Hvis <IKKE OK> vises, er ikke filen lagret. Prøv operasjonen på nytt.
6W27-07R