Problemer med sikkerhet

Innstillingene i <Innstillinger/lagring> er ikke gjenopprettet selv om avmerkingsboksen ikke er krysset av for i innstillingene for sikkerhetspolicy.

Elementer som ble endret fra justering av innstillingene for sikkerhetspolicy, gjenopprettes ikke bare ved å fjerne avmerkingskrysset. Fjern krysset og endre de tilsvarende innstillingene fra -knappen eller fra <Innstillinger/lagring> i Fjernkontroll.

Kan ikke importere innstillinger for sikkerhetspolicy.

Har du angitt et annet passord for sikkerhetspolicyen fra kildeenheten? Fjern passordet i mottakerenheten, eller angi det samme passordet som i kildeenheten.
Bruke et passord for å beskytte sikkerhetspolicyinnstillingene

Det vises et skjermbilde for inntasting av sikkerhetsadministratorpassord, selv om et passord ikke er angitt tidligere.

Hvis du importerer innstillingene for sikkerhetspolicyen, er det samme passordet angitt for mottakerenheten hvis det er angitt et passord for sikkerhetspolicy i kildeenheten. Kontroller passordet for kildeenheten.
6W27-0J1