Lista funcţiilor şi elementelor sistemului

6W28-0JY