Accesare fişiere stocate

Unele dintre modurile descrise aici se referă la modul funcţiei <Copiere>.

Ecranul Selecţie stocare

Reţea

Suport memorie

Ecranul Selecţie fişiere

Reţea

Suport memorie

Ecranul Setări de imprimare

Reţea

Suport memorie

Opţiuni

Reţea

Suport memorie

6W28-0K5