Productivitate

Această secţiune descrie modul de utilizare a productivităţii superioare a aparatului pentru a ajuta ca operaţiile dvs. zilnice să funcţioneze mai bine.
 
Utilizarea aparatului imediat după pornire
(Pornirea rapidă)
 
Specificarea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> reduce timpul necesar pentru pornirea aparatului după pornirea alimentării principale, permiţând operaţii mai uşoare.
 
6W28-0JR