<Setări temporizator/energie>

Această secţiune descrie setările pentru cronometru şi setările pentru energie.
<Reglare oră>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Există posibilitatea să reglaţi ora în minute.
<Setări dată/oră>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Setarea datei şi orei curente este foarte importantă. Pentru instrucţiuni privind modul de configurare a setării, consultaţi Setarea datei/orei.
<Format oră>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta dacă afişaţi ora în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
<Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală>
  <Preferinţe >  <Setări temporizator/energie>
Dacă setaţi această funcţie la <Pornit>, puteţi reduce timpul necesar până când puteţi efectua operaţiuni pe ecran şi scana originalele după ce alimentarea este PORNITĂ.
<Timp resetare auto>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi să specificaţi perioada de timp în care sunteţi deconectat şi afişajul panoului tactil revine automat la setarea implicită.
<Restricţionare timp resetare auto>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Dacă setaţi această funcţie la <Pornit>, utilizatorii generali nu pot seta <Timp resetare auto> şi <Funcţie după resetare auto>.
<Funcţie după resetare auto>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta dacă ecranul implicit setat pentru <Ecran predefinit după Pornire/Restabilire> din <Preferinţe> sau ecranul imediat anterior este afişat la pornire după ce se iniţiază resetarea automată.
<Interval Oprire Automată>
  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>
Cu oprirea automată, dacă afişajul panoului tactil al aparatului este inactiv pentru o anumită perioadă de timp după ce a intrat în modul Hibernare, aparatul se opreşte automat.
<Temporizator săptămânal cu oprire automată>
  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta ora la care aparatul se opreşte automat în fiecare zi a săptămânii. Dacă utilizaţi această funcţie, nu trebuie să opriţi aparatul manual în fiecare zi.
<Interval hibernare auto>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta timpul până când aparatul intră automat în modul Hibernare dacă nu se efectuează nicio operaţie.
<Utilizare energie în modul hibernare>
  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta cantitatea de energie pe care să o consume aparatul când se află în modul Hibernare.
<Temporizator săptămânal hibernare auto>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta ora la care aparatul intră automat în modul Hibernare în fiecare zi a săptămânii.
<Setări ora ieşire din mod hibernare>
  <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta timpul pentru revenire din modul Hibernare.
6W28-0F1