Aşezarea originalelor

Aşezaţi documentele originale pe suprafaţa de scanare sau în alimentator. Pentru documente originale, precum cărţi şi hârtie groasă/subţire, care nu pot fi încărcate în alimentator, aşezaţi documentul original pe suprafaţa de scanare. Pentru a scana documente originale faţă-verso sau a continua scanarea câtorva coli de documente originale, aşezaţi-le în alimentator. Pentru informaţii legate de dimensiunile ce se pot încărca etc., consultaţi Hârtie admisibilă.
Utilizaţi documente originale care sunt uscate complet
Când plasaţi documente originale, asiguraţi-vă că orice lipici, cerneală sau pastă corectoare de pe documente este complet uscată.
Pentru a evita blocarea hârtiei
Nu puneţi următoarele tipuri de documente originale în alimentator deoarece se pot produce blocaje de hârtie:
Hârtie ondulată sau încreţită
Hârtie-carbon sau hârtie cu suport carbon
Hârtie rulată sau ondulată
Hârtie cretată
Documente originale rupte
Documente originale cu găuri mari
Foiţă sau hârtie subţire
Documente originale capsate sau prinse cu agrafe de birou
Hârtie imprimată pe o imprimantă cu transfer termic
Folii transparente
Documente originale cu notiţe ataşate
Documente originale lipite
Documente originale plasate într-un fişier şters
 
Pentru a scana mai precis documente originale
Documentele originale plasate în alimentator sunt scanate în timp ce sunt alimentate în aparat. Pe de altă parte, documentele originale poziţionate pe platoul din sticlă rămân într-o poziţie fixă în timp ce sunt scanate. Pentru a asigura rezultate mai precise la scanare, este recomandată aşezarea documentelor originale pe suprafaţa de scanare.
Pentru a scana hârtie de calc sau folii
Pentru a scana documente originale transparente (de exemplu, hârtie de calc sau folii), aşezaţi-le pe platoul din sticlă şi acoperiţi-le cu hârtie albă simplă.
Dimensiunile documentelor
Înaintea scanării, aparatul detectează automat dimensiunea hârtiei documentului aşezat. În cazul trimiterii de faxuri, dacă dimensiunea hârtiei pe care se înregistrează, din aparatul destinatarului, este mai mică decât dimensiunea documentului scanat, imaginea originalului se poate reduce ca dimensiune sau se poate diviza în părţi mai mici înainte de trimitere.

Aşezarea originalelor pe platoul din sticlă

1
Deschideţi alimentator/capac platou.
Dacă aşezaţi un document original pentru care deschiderea de la alimentator/capac platou nu este suficientă, este posibil ca dimensiunea documentului original să nu fie detectată corect.
2
Aşezaţi documentul original cu faţa în jos pe suprafaţa de scanare.
Aliniaţi colţul documentului original cu colţul din stânga-sus al suprafeţei de scanare.
La copierea unui document original faţă-verso, aşezaţi-l astfel încât partea de sus şi de jos să fie poziţionate corect, după cum se arată în imaginea de mai jos.
3
Închideţi cu grijă alimentator/capac platou.
Originalul este pregătit pentru scanare.
La finalizarea scanării, luaţi documentul original de pe suprafaţa de scanare.
Când închideţi alimentator/capac platou, aveţi grijă să nu vă expuneţi ochii la lumina emisă prin platoul de sticlă.
Dacă un document original gros, precum o carte sau o revistă este aşezat pe platoul de sticlă, nu apăsaţi tare pe alimentator/capac platou.

Aşezarea documentelor originale în alimentator

Nu aşezaţi nimic în tava de ieşire a documentelor originale, deoarece originalele se pot deteriora.
1
Aliniaţi ghidajele culisante pentru a corespunde formatului originalelor.
2
Aerisiţi teancul de documente originale şi aliniaţi marginile.
Aerisiţi teancul de documente originale în porţiuni mici şi aliniaţi marginile atingând uşor de câteva ori teancul de o suprafaţă plană.
3
Aşezaţi documentele originale în alimentator cu faţa în sus şi până la refuz.
Documentele originale sunt pregătite pentru scanare.
Linii pentru limita de încărcare
Asiguraţi-vă că teancul de documente originale nu depăşeşte marcajele limitei de încărcare (). Dacă aşezaţi documente originale ce depăşesc limita, este posibil ca acestea să nu fie scanate sau pot cauza un blocaj de hârtie.
Când aşezaţi un original care este pliat
Întindeţi întotdeauna pliurile originalelor înainte de a le pune în alimentator. Dacă documentul original este pliat, este posibil să se afişeze un ecran de eroare, deoarece formatul documentului original nu poate fi detectat corect.
Aliniaţi ghidajele culisante la marginile documentului original
Ghidajele culisante care sunt prea lejere sau prea strânse pot produce alimentări incorecte sau blocaje de hârtie.
În timpul scanării documentelor originale
Nu adăugaţi şi nu îndepărtaţi documente originale.
Când scanarea este finalizată
Scoateţi documentele originale scanate din tava de ieşire pentru documente originale, pentru a preveni apariţia blocajelor de hârtie.
La scanarea în mod repetat a aceluiaşi document original
Se recomandă să nu scanaţi în mod repetat acelaşi document original mai mult de cinci ori (acest număr variază în funcţie de calitatea hârtiei). Este posibil ca documentul original să se îndoaie, să se onduleze sau să devină dificil de trimis.
Interval de scanare color a documentelor originale
Când un document original color este scanat cu o setare făcută pentru deosebirea automată a culorilor, acesta poate fi identificat ca document alb-negru dacă porţiunile color pe care le contine sunt situate numai în porţiunile gri prezentate în figura următoare.
 
 
Originale cu 1 faţă
 
Originale cu 2 faţă
 
 
 
 
Partea frontală
Partea din spate
 
 
 
Direcţie de alimentare
a hârtiei
 
 
: 12,5 mm
: 18 mm
Pentru a scana documente originale ca documente color, setaţi aparatul pe modul policrom.
La copierea unui document original faţă-verso, aşezaţi-l astfel încât partea de sus şi de jos să fie poziţionate corect, după cum se arată în imaginea de mai jos.
Puteţi să aşezaţi documente originale cu dimensiuni diferite şi le puteţi scana pe toate simultan.
Copierea la un loc a documentelor originale cu formate diferite (Originale cu formate diferite)
Trimiterea originalelor de dimensiuni diferite împreună (originale de dimensiuni diferite)
Trimiterea/salvarea originalelor de dimensiuni diferite împreună (originale de dimensiuni diferite)
6W28-01S