Copierea la un loc a documentelor originale cu formate diferite (Originale cu formate diferite)

 
În alimentator, puteţi să aşezaţi originale cu formate diferite şi să le scanaţi simultan. Puteţi să eliminaţi necesitatea de a selecta hârtia şi de a aşeza din nou originalul.
Pentru scanare, sunteţi limitat la anumite combinaţii de formate de documente originale. Scanarea cu o combinaţie necorespunzătoare poate cauza deteriorarea originalelor sau blocaje de hârtie.
Alimentator
Nu aşezaţi împreună documentele originale care au greutăţi sau tipuri de hârtie diferite, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea documentelor originale sau blocaje de hârtie.
Nu puteţi să combinaţi simultan toate modurile următoare.
<Originale cu formate dif.>
<Deplasare>
<Selectare hârtie>:<Auto>
1
Aşezaţi originalele în alimentator. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsaţi <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Apăsaţi <Originale cu formate dif.>.
5
Apăsaţi <Închide>.
6
Apăsaţi .
Începe copierea.
Dacă opţiunea <Originale cu formate dif.> este setată pentru copiere, fiecare document original este imprimat pe dimensiunea optimă de hârtie. Dacă doriţi să copiaţi faţă-verso toate documentele originale cu aceeaşi dimensiune a hârtiei sau documente originale cu o singură faţă, de dimensiuni diferite, specificaţi hârtia utilizând opţiunea <Selectare hârtie>.
6W28-03Y