Încărcarea hârtiei pretipărite

Când folosiţi hârtie pe care a fost preimprimată o siglă, fiţi atenţi la orientarea hârtiei când o încărcaţi în sursa de hârtie. Încărcaţi hârtia în mod corespunzător astfel încât imprimarea să fie realizată pe aceeaşi parte pe care se află sigla.
Orientarea documentului original la copiere
Această secţiune descrie modul de încărcare a hârtiei pretipărite în orientarea corespunzătoare. Pentru o descriere a procedurii generale pentru încărcarea hârtiei în sertarul pentru hârtie sau în tava universală, consultaţi Metoda de bază pentru încărcarea hârtiei.
Această secţiune descrie modul de încărcare a hârtiei preimprimate la efectuarea copierii/imprimării pe o singură faţă. La efectuarea copierii/imprimării faţă-verso utilizând hârtie preimprimată, încărcaţi hârtie prin interpretarea faptului că indicaţiile din această secţiune referitoare la orientarea hârtiei înseamnă opusul.
Pentru a vă asigura că paginile sunt imprimate pe partea corectă a hârtiei preimprimate, indiferent dacă imprimarea este pe o singură faţă sau faţă-verso, puteţi să utilizaţi următoarele metode de setare.
Prin specificarea tipului de hârtie de fiecare dată când se imprimă: încărcaţi tipul de hârtie înregistrat cu opţiunea „Hârtie preimprimată” setată pe <Pornit> în <Setări gestionare tipuri hârtie>, specificaţi tipul respectiv de hârtie, apoi efectuaţi imprimarea.
Prin specificarea sursei de hârtie de fiecare dată când se imprimă: încărcaţi hârtie în sursa de hârtie pentru care opţiunea <Comutare metodă alimentare hârtie> este setată la <Priorit. faţă tipăr>, specificaţi sursa de hârtie respectivă, apoi efectuaţi imprimarea.
Maniera corectă de încărcare a hârtiei preimprimate când opţiunea „Hârtie preimprimată” este setată la <Pornit> în <Setări gestionare tipuri hârtie> sau când opţiunea <Comutare metodă alimentare hârtie> este setată la <Priorit. faţă tipăr>
Sertarul pentru hârtie: partea cu sigla orientată în jos
Altă sursă de hârtie decât sertarul pentru hârtie: partea cu sigla orientată în sus
Setaţi în prealabil opţiunea <Prioritate viteză pentru copierea din alimentator> pe <Oprit>.

Încărcarea hârtiei cu sigle în orientarea portret

Metoda de încărcare variază în funcţie de formatul hârtiei cu siglă şi de sursa de hârtie utilizată.
Când încărcaţi hârtie de format A4, A5 cu sigle
Încărcaţi hârtia astfel încât sigla să fie cu faţa în sus în sertarul pentru hârtie şi cu faţa în jos în tava universală, după cum se arată în ilustraţiile de mai jos.
Orientarea hârtiei când se imprimă
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală
Orientarea hârtiei când se copiază din alimentator
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală
Orientarea hârtiei când se copiază de pe platoul de sticlă
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală
Când încărcaţi hârtie de format A3 cu sigle
Încărcaţi hârtia astfel încât sigla să fie cu faţa în sus în sertarul pentru hârtie şi cu faţa în jos în tava universală, după cum se arată în ilustraţiile de mai jos.
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală

Încărcarea hârtiei cu sigle în orientarea peisaj

Metoda de încărcare variază în funcţie de formatul hârtiei cu siglă şi de sursa de hârtie utilizată.
Când încărcaţi hârtie de format A4, A5 cu sigle
Încărcaţi hârtia astfel încât sigla să fie cu faţa în sus în sertarul pentru hârtie şi cu faţa în jos în tava universală, conform ilustraţiilor de mai jos.
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală
Când încărcaţi hârtie de format A3 cu sigle
Încărcaţi hârtia astfel încât sigla să fie cu faţa în sus în sertarul pentru hârtie şi cu faţa în jos în tava universală, conform ilustraţiilor de mai jos.
Orientarea hârtiei când se imprimă
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală
Orientarea hârtiei când se copiază
Sertar pentru hârtie
  
Tavă universală
6W28-01Y