Stabilirea formatului şi a tipului de hârtie de utilizat cu tava universală

Dacă utilizaţi întotdeauna hârtie de acelaşi tip şi cu acelaşi format cu tava universală, se recomandă să stabiliţi setările pentru formatul şi tipul de hârtie pentru tava universală. Acest lucru vă ajută să economisiţi timpul şi efortul necesare pentru efectuarea setărilor de fiecare dată când încărcaţi hârtie în tava universală.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Setări hârtie>  <Setări implicite tava universală>.
3
Apăsaţi <Foloseşte Presetat>  <Înregistrare>.
4
Selectaţi formatul de hârtie.
Când înregistraţi hârtie de format standard
Când înregistraţi hârtie de format personalizat
Când înregistraţi plicuri
5
Selectaţi tipul de hârtie şi apăsaţi <OK>.
6
Apăsaţi <OK>.
7
Apăsaţi <Închide>.
6W28-02E