Înregistrarea unui grup într-un buton rapid

Destinaţiile înregistrate în butoanele rapide pot fi combinate într-un grup şi înregistrate ca o singură destinaţie.
1
Apăsaţi <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Înregistrare butoane rapide>.
3
Selectaţi butonul rapid pe care doriţi să îl înregistraţi şi apăsaţi <Înreg./Editare>.
4
Apăsaţi <Grup>.
5
Apăsaţi <Nume>  introduceţi numele grupului şi apăsaţi <OK>.
6
Apăsaţi <Nume buton rapid>  introduceţi numele de afişat al butonului rapid şi apăsaţi <OK>  <Următorul> .
7
Selectaţi destinaţiile pe care doriţi să le înregistraţi într-un grup.
Dacă doriţi să selectaţi o destinaţie de la un buton rapid, apăsaţi <Adăug. de la buton rapid>  selectaţi destinaţia  apăsaţi <OK>.
8
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
6W28-03A