Înregistrarea unei destinaţii într-un buton rapid

 
Este comod să înregistraţi o destinaţie utilizată frecvent într-un buton rapid. Acest lucru vă permite să specificaţi rapid o destinaţie cu o simplă apăsare de buton. În afară de înregistrarea unui număr de fax sau a unei adrese de e-mail într-un buton rapid, puteţi înregistra şi locaţia unui folder de pe un server de fişiere (adresa IP şi calea) care va fi utilizat pentru stocarea datelor scanate.
1
Apăsaţi <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Înregistrare butoane rapide>.
3
Selectaţi numărul cu o singură apăsare în care se va înregistra destinaţia şi apăsaţi <Înreg./Editare>.
Se va asocia câte un număr din trei cifre (de la 001 la 200) la fiecare buton rapid. Puteţi specifica un buton rapid şi apăsând  şi introducând numărul din trei cifre folosind tastele numerice.
4
Selectaţi tipul de destinaţie de înregistrat.
Selectaţi <Fax>, <E-mail>, <I-Fax> sau <Fişier> ca tip de destinaţie de înregistrat. Înregistrarea destinaţiilor în Agendă
5
Apăsaţi <Nume> , introduceţi numele destinaţiei, apoi apăsaţi <OK>.
6
Apăsaţi <Nume buton rapid>  introduceţi numele de afişat al butonului rapid şi apăsaţi <OK>  <Următorul>.
7
Configuraţi setările conform tipului de destinaţie selectat la pasul 4.
Pentru mai multe informaţii despre setări, consultaţi pasul 7 din Înregistrarea destinaţiilor în Agendă.
8
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
 
Destinaţiile înregistrate în butoanele rapide pot fi combinate într-un grup şi înregistrate ca o singură destinaţie. Pentru detalii, consultaţi Înregistrarea unui grup într-un buton rapid.
Pentru modificarea sau ştergerea informaţiilor despre destinaţiile înregistrate în butoanele rapide, consultaţi Editarea destinaţiilor înregistrate în butoanele rapide.
Destinaţiile stocate în butoanele rapide apar şi în Agenda locală.
SFATURI
Dacă serverul LDAP a fost deja înregistrat în aparat (Înregistrarea serverului LDAP), puteţi căuta destinaţii pe care le puteţi înregistra în butoane rapide. Apăsaţi <Setări Dest./Redirecţ.>  <Înregistrare butoane rapide>  selectaţi butonul rapid pe care doriţi să îl înregistraţi  apăsaţi <Înregistrare/Editare>  <Înreg. de pe Server LDAP> şi căutaţi destinaţii folosind <Căut. după condiţii>. După confirmarea setărilor destinaţiei apăsaţi <Nume buton rapid>   introduceţi numele de afişat al butonului rapid  apăsaţi <OK>.
Când numele de utilizator şi parola sunt corecte, dar rezultatul căutării este gol, verificaţi setarea de timp atât la serverul LDAP, cât şi la aparat. Dacă setarea de timp dintre serverul LDAP şi aparat diferă cu cinci minute sau mai mult, nu se poate efectua o căutare.
Spre deosebire de Agendă, nu se pot selecta mai multe destinaţii deodată pentru înregistrare.
Informaţiile care pot fi obţinute prin intermediul serverului LDAP constau numai în nume şi numere/adrese de fax. Înregistraţi alte informaţii de la <Detalii/Editare>, după cum este necesar.
Înregistrarea unei adrese din istoricul trimiterilor
Puteţi înregistra o destinaţie într-un buton rapid din jurnalele de lucrări trimise, din ecranul <Monitor Statut>. Această facilitate economiseşte munca de introducere manuală a unui număr de fax şi a altor informaţii despre destinaţie şi contribuie la prevenirea transmisiei greşite din cauza utilizării informaţiilor despre destinaţie înregistrate incorect. Când specificaţi o adresă din jurnalele de lucrări trimise şi apăsaţi <Înregistrare destinaţie>  <Rapid>, un ecran pentru înregistrarea diverselor articole ale informaţiilor despre destinaţie într-un buton rapid.
Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele trimise şi primite
Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele scanate
6W28-039