Elementele afişate în cronologie

Elementele afişate în cronologie diferă corespunzător funcţiei. Elementele pentru fiecare funcţie sunt descrise aici.

Copiere

 Raport zoom

 Sursă hârtie

Fax

 Destinaţie

Scanare şi Transmitere

 Prima destinaţie

 Tipul primei destinaţii

Scanare şi Stocare (Reţea)

 Nume folder

 Pictograma Căsuţă poştală

6W28-023