Personalizarea ecranului <Pornire>

Această secţiune descrie aspectele care pot fi personalizate şi gestionate pentru articolele afişate atunci când se apasă  din ecranul <Acasă>.
În funcţie de setarea pentru <Permite personalizare ecran Acasă pt. Folosire Uzuală> şi de privilegiile utilizatorului conectat, este posibil să se afişeze un ecran pentru a selecta fie <Personaliz. pt. Fol. personală>, fie <Personal. pt. Folosire Uzuală> atunci când se selectează <Mutare butoane>, <Butoane Editare>, <Setări dispunere ecran Acasă> sau <Setări fundal>.
<Personaliz. pt. Fol. personală>: Selectaţi aceasta pentru a personaliza ecranul Acasă pentru utilizatorul autentificat acum. Setările implicite pentru <Personaliz. pt. Fol. personală> respectă setările pentru <Personal. pt. Folosire Uzuală>.
<Personal. pt. Folosire Uzuală>: Selectaţi aceasta pt. a pers. ecranul Acasă pt. utiliz. care nu au ecran pers., precum utiliz. ne-autentificaţi, utiliz. vizitatori, etc. Setările din <Personal. pt. Folosire Uzuală> se aplică până când utilizatorul autentificat configurează <Personaliz. pt. Fol. personală>.
Dacă setările din <Personal. pt. Folosire Uzuală> se modifică, modificările se reflectă şi în <Personaliz. pt. Fol. personală> până când utilizatorul autentificat configurează <Personaliz. pt. Fol. personală>.
Setările ecranului <Acasă> pot fi importate/exportate între aparatele care acceptă ecranul <Acasă>. Importul/exportul setărilor
Setările ecranului <Acasă> nu sunt importate în aparatele care acceptă ecranul <Meniu Rapid>, dar nu acceptă ecranul <Acasă>.
Chiar dacă oricare dintre setările din <Setări Gestionare Acasă pentru Folosire Personală> este dezactivată în timpul exportului, setările personale sunt exportate dacă acestea sunt deja configurate.

 <Mutare butoane>

Puteţi muta butoanele de funcţii şi butoanele personale/partajate.

 <Butoane Editare>

Pentru butoanele de funcţii se poate utiliza numai <Mutare:>.
Pentru butoanele personale/partajate se pot utiliza <Redenumire>, <Şterge> şi <Mutare>.

 <Setări dispunere ecran Acasă>

Pentru dimensiunea şi numărul butoanelor afişate pe un singur ecran, puteţi selecta unul dintre următoarele articole.
<3 butoane mari pe pagină>
<6 butoane mari pe pagină>
<9 butoane medii pe pagină>
<12 butoane mici pe pagină>
<15 small buttons per page>

 <Setări fundal>

Puteţi schimba imaginea de fundal.

 <Setări Gestionare Acasă>

Sunt disponibile următoarele setări. (Textul roşu aldin indică setarea implicită.)
<Permite personalizare ecran Acasă pt. Folosire Uzuală>: <Pornit>/<Oprit>
<Permiteţi utiliz. ne-autentificaţi să fol. Cronologie>: <Pornit>/<Oprit>
<Permit. fiecărui utiliz. autentificat să fol. Cronologie>: <Pornit>/<Oprit>
<Revenire la Acasă după realizarea lucrării>: <Pornit>/<Oprit>
<Restricţionare afişare funcţie>: Selectaţi funcţiile sau aplicaţiile AddOn care vor fi ascunse în ecranul <Acasă>.
<Setări Gestionare Acasă pentru Folosire Personală>: Următoarele setări pot fi configurate.
<Permite Înregistrare/Editare a Butoanelor Personale>: <Pornit>/<Oprit>
<Permite fol. Mutare butoane când personalizaţi pt. Fol. personală>: <Pornit>/<Oprit>
<Permite fol. Setări dispunere ecran Acasă când personalizaţi pt. Fol. personală>: <Pornit>/<Oprit>
<Permite fol. Setări fundal când personalizaţi pt. Fol. personală>: <Pornit>/<Oprit>
Operarea acestei setări necesită privilegii de administrator.
<Permite personalizare ecran Acasă pt. Folosire Uzuală>
Când este setat la Pornit, utiliz. General şi utiliz. care nu sunt aut. pot înreg. butoane partajate şi personaliza ecranul Acasă pt. folosire uzuală.
<Revenire la Acasă după realizarea lucrării>
Când este setat la Pornit, ecranul Acasă va fi afişat după realizarea lucrărilor folosind butoane partajate, butoane personale sau Cronologie.
Istoricul nu se păstrează în cronologie atunci când un utilizator nu este conectat şi opţiunea <Permiteţi utiliz. ne-autentificaţi să fol. Cronologie> este setată la <Oprit> sau atunci când un utilizator este conectat şi opţiunea <Permit. fiecărui utiliz. autentificat să fol. Cronologie> este setată la <Oprit>.
Când opţiunea <Permite fol. setărilor personale> este dezactivată, opţiunea <Setări Gestionare Acasă pentru Folosire Personală> este afişată în gri şi setările personale nu pot fi utilizate. <Permite fol. setărilor personale>
<Permite Înregistrare/Editare a Butoanelor Personale>
Dezactivaţi această opţiune pentru a ascunde butoanele personale.
Dacă opţiunea <Permite fol. Mutare butoane când personalizaţi pt. Fol. personală> este dezactivată după mutarea butoanelor pe ecranul personalizat cu opţiunea <Permite fol. Mutare butoane când personalizaţi pt. Fol. personală> activată, butoanele devin imposibil de mutat pe ecranul personalizat, dar poziţiile acestora sunt reţinute.
<Permite fol. Setări dispunere ecran Acasă când personalizaţi pt. Fol. personală>
Dezactivaţi această opţiune pentru a aplica setările din <Setări dispozitiv>.
<Permite fol. Setări fundal când personalizaţi pt. Fol. personală>
Dezactivaţi această opţiune pentru a aplica setările din <Setări dispozitiv>.

 <Funcţia Setări buton scurtătură>

Puteţi înregistra butoanele de funcţii sub formă de comenzi rapide. Selectaţi destinaţia înregistrării, apoi funcţia de înregistrat.
Operarea acestei setări necesită privilegii de administrator.
Dacă nu utilizaţi comenzi rapide, selectaţi <Neatribuit> din listă.
6W28-02K