Personalizarea afişajului panoului tactil

Pentru a simplifica utilizarea ecranului <Acasă> şi a ecranului Caracteristici de bază pentru fiecare funcţie, puteţi personaliza ecranul rearanjând butoanele sau creând butoane de comenzi rapide. Mai mult, puteţi lucra mai eficient înregistrând setările deja specificate pentru funcţiile utilizate frecvent în <Personal>/<Partajat> sau în Setări personale pentru a personaliza mediul de operare conform propriilor preferinţe.
Personalizarea ecranului <Acasă>
Ordinea, dimensiunea şi numărul butoanelor afişate în ecranul <Acasă> se pot modifica, iar imaginea din fundal poate fi schimbată. <Setări Gestionare Acasă> vă permit să configuraţi setările de afişare a cronologiei şi să afişaţi sau să ascundeţi butoanele de funcţii.
Crearea unei comenzi rapide
Butoanele de comenzi rapide pentru funcţii se pot afişa pe ecranul fiecărei funcţii. Înregistrarea funcţiilor utilizate frecvent este convenabilă deoarece permite utilizarea continuă a funcţiilor, fără a reveni la ecranul <Acasă>.
Înregistrarea setărilor favorite
Dacă utilizaţi frecvent aceeaşi combinaţie de setări pentru copiere, fax şi scanare, este convenabil să înregistraţi aceste setări ca <Setări Favorite>.
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Puteţi modifica butoanele de setare afişate în ecranele Caracteristici de bază (pentru copiere, fax sau scanare). De asemenea, puteţi afişa câte un ecran Caracteristici de bază personalizat pentru fiecare utilizator conectat.
Crearea butonului <Personal>/<Partajat>
Este posibilă înregistrarea liberă a funcţiilor şi procedurilor de setare utilizate frecvent, în ecranul <Acasă>.
Schimbarea limbii de afişare
Puteţi schimba limba prezentată pe afişajul panoului tactil şi a tastaturii.
Crearea comenzii rapide Setări/Înregistrare
Puteţi crea o comandă rapidă pentru orice articol de setare afişat, cu o apăsare de . Dacă utilizaţi frecvent un articol de setare disponibil la un nivel foarte adânc, puteţi utiliza convenabil comanda rapidă pentru articolul respectiv pentru a comuta rapid afişarea.
Setări pentru fiecare utilizator (Setări personale)
Afişajele şi mediul operaţional pot fi modificate pentru fiecare utilizator.
6W28-02J