Importul/exportul setărilor

Datele din aparat precum destinaţiile din Agendă, informaţiile despre setările utilizatorilor şi diferite valori ale setărilor pot fi exportate şi salvate către un computer. Datele exportate pot fi, de asemenea, importate în aparat de la un computer. Datele exportate de la aparat pot fi importate în alte imprimante multifuncţionale Canon, simplificând configurarea setărilor pe un aparat nou, precum atunci când achiziţionaţi un produs înlocuitor. Pentru mai multe informaţii despre articolele de setări care pot fi importate, consultaţi Tabelul Setări/Înregistrare. La import sau la export, puteţi să specificaţi dacă importaţi sau exportaţi toate datele din aparat sau numai anumite date.
Desemnarea unui administrator pentru gestionarea operaţiilor
Desemnaţi un administrator cu privilegii de Administrator pentru a efectua operaţiile de import/export de date. Când se importă date, informaţiile din Agendă, setările despre utilizatori, setările de reţea şi alte date se vor suprascrie, ceea ce poate împiedica funcţionarea corectă a anumitor funcţii sau poate genera probleme de funcţionare a aparatului. Fiţi foarte atenţi atunci când importaţi date.
Nu opriţi aparatul până când importul sau exportul nu s-au finalizat
Finalizarea procesului poate dura câteva minute. Nu opriţi aparatul înainte de finalizarea procesului. În caz contrar, pot surveni pierderi de date sau defecţiuni în funcţionarea aparatului.
Următoarele funcţii/procese nu pot fi efectuate în timp ce se importă/exportă date:
Lucrări de trimitere
Lucrări de redirecţionare
Lucrări de fax/I-fax
Lucrări de imprimare a rapoartelor
Scanarea şi stocarea în reţea/pe suport de memorie (în timpul scanării sau stocării)
Importul individual/exportul individual
Importul/exportul din software-ul de gestionare a Agendei
Copierea de rezervă a căsuţei poştale
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Importul/exportul din/către iW Function Flow
Importul/exportul butonului personal/butonului partajat
Actualizarea procesului pentru înregistrarea/actualizarea funcţiei software-ului
Sincronizarea setărilor personalizate
Operarea de la afişajul panoului tactil al aparatului
Operarea de la IU la distanţă
Utilizarea Agendei de la distanţă
Punerea aparatului în modul de hibernare
Dacă setările se sincronizează (inclusiv atunci când se află într-o stare de pauză sau intră într-o stare de pauză), procesul de sincronizare a datelor legat de valorile setării personalizate şi datele pentru gestionarea de grup intră în pauză.
Importul/exportul datelor nu se poate efectua în timp ce se execută următoarele funcţii/procese:
Lucrări de trimitere
Lucrări de redirecţionare
Lucrări de fax/I-fax
Lucrări de imprimare a rapoartelor
Scanarea şi stocarea în reţea/pe suport de memorie (în timpul scanării sau stocării)
Importul individual/exportul individual
Importul/exportul din software-ul de gestionare a Agendei
Copierea de rezervă a căsuţei poştale
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Importul/exportul din/către iW Function Flow
Importul/exportul butonului personal/butonului partajat
Actualizarea procesului pentru înregistrarea/actualizarea funcţiei software-ului
Sincronizarea setărilor personalizate
Utilizarea Agendei de la distanţă
Procesarea opririi aparatului
Afişarea codului de eroare
Dacă setările se sincronizează (inclusiv atunci când se află într-o stare de pauză sau intră într-o stare de pauză), nu puteţi importa/exporta date legate de valorile setării personalizate şi datele pentru gestionarea de grup.
Nu importaţi şi nu exportaţi în limbi de afişare diferite
Dacă limbile de afişare diferă între aparatul de pe care se exportă şi aparatul pe care se importă, valorile de setare pot fi corupte, provocând o funcţionare greşită a aparatului.
Nu editaţi fişierele exportate.
Nu deschideţi şi nu editaţi fişierele XML exportate, deoarece acest lucru poate determina o funcţionare greşită a aparatului.
Când importaţi pe o altă imprimantă multifuncţională Canon decât acest aparat
Este posibil ca unele setări să nu se importe. Tabelul Setări/Înregistrare
Când se utilizează o parolă pentru a proteja setările politicii de securitate
Setările de politică de securitate pot fi importate numai dacă parola setării politicii de securitate de la aparatul de pe care se exportă corespunde cu cea de la aparatul pe care se importă sau dacă pe aparatul pe care se importă nu s-a setat nicio parolă. Dacă nu s-a setat nicio parolă pentru aparatul care importă, parola configurată pentru aparatul care exportă se va seta şi pentru aparatul care importă.
Când se sincronizează setările personalizate
Dacă sincronizarea setărilor personalizate (client) a pornit, importul şi exportul datelor care fac subiectul sincronizării (inclusiv Agenda) devin restricţionate. Pentru informaţii despre sincronizarea setărilor personalizate, consultaţi Sincronizarea setărilor pentru mai multe imprimante multifuncţionale Canon. Pentru informaţii despre datele supuse sincronizării setărilor personalizate, consultaţi Lista articolelor care pot fi personalizate. Pentru informaţii despre condiţiile şi restricţiile când importaţi şi exportaţi în timpul sincronizării setărilor personalizate, consultaţi Condiţii pentru eliminarea restricţiilor la importul/exportul setărilor şi a altor articole.

Importul datelor după începerea sincronizării setărilor personalizate (client)

Urmaţi procedura de mai jos pentru a importa datele, apoi sincronizaţi datele.
1
Opriţi sincronizarea setărilor personalizate pe un aparat client. Pornirea sincronizării setărilor
2
Pentru a importa datele pentru utilizatori sau grupuri existente, copiaţi de rezervă datele şi ştergeţi datele pentru utilizatorii/grupurile care vor fi importate de pe aparatul server.
Pentru informaţii despre procedură, consultaţi manualele de instrucţiuni ale aparatului cu funcţie de server.
3
Importaţi datele pentru a le adăuga în aparatul client cu sincronizarea oprită.
4
Sincronizaţi aparatul client cu aparatul server.

Condiţii pentru eliminarea restricţiilor la importul/exportul setărilor şi a altor articole

Importul/exportul devine posibil când se îndeplinesc condiţiile corespunzătoare pentru elementele descrise mai jos.
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Export
Import
Personal Setting Information
Posibil numai dacă sunt îndeplinite ambele condiţii, şi
Nedisponibil
User Group Address List
Posibil numai dacă sunt îndeplinite ambele condiţii, şi
Nedisponibil
Importul individual/exportul individual
Export
Import
Personal Setting Information (toate)
Posibil numai dacă sunt îndeplinite ambele condiţii, şi
Posibil numai dacă este îndeplinită condiţia
User Group Address List (toate)
Posibil numai dacă sunt îndeplinite ambele condiţii, şi
Posibil numai dacă este îndeplinită condiţia
User Group Address List01 to User Group Address List 20
Imposibil (nu există nicio funcţie pentru a exporta Agende individuale)
Posibil numai dacă este îndeplinită condiţia
:
Execuţia este posibilă numai pentru 15 minute după pregătirea cu succes pentru exportul datelor despre utilizatori în timpul sincronizării setărilor personalizate (server).
:
Execuţia este posibilă numai dacă destinaţia conexiunii aparatului server/client este „localhost:8443”.
Pentru informaţii despre procedura de pregătire a exportului datelor despre utilizatori, consultaţi manualele cu instrucţiuni ale aparatului cu funcţie de server. Pentru informaţii despre procedura de import al listelor de adrese, consultaţi Importul individual al setărilor.
6W28-0AL