Înregistrarea comenzilor rapide pentru Setările utilizate frecvent/Elementele înregistrate

Puteţi înregistra comenzi rapide pentru setările care se afişează atunci când apăsaţi , din <Scurtătură Setări/Înreg.>. Acest lucru vă permite să afişaţi rapid chiar şi acele setări care sunt configurate adânc în ierarhia meniului.
Dacă <Scurtătură Setări/Înreg.> nu se afişează pe ecranul <Acasă>, apăsaţi   <Setări Gestionare Acasă> <Restricţionare afişare funcţie>   <Setare> setaţi să se afişeze <Scurtătură Setări/Înreg.>.
Comenzi rapide care pot fi înregistrate: 10
1
Apăsaţi <Scurtătură Setări/Înreg.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsaţi <Înregistrare>.
3
Selectaţi butonul în care doriţi să înregistraţi setările.
Puteţi selecta butonul asociat pentru a modifica setările înregistrate.
4
Selectaţi setările de înregistrat sub formă de comenzi rapide şi apăsaţi <OK>.
Dacă nu doriţi să înregistraţi setările, selectaţi <Neatribuit>.
6W28-02Y