Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări anterioare)

 
Puteţi reapela destinaţiile specificate în trecut. Setările de scanare ale acestora, precum densitatea, sunt preluate, de asemenea, în acelaşi timp.
Puteţi stoca o serie de setări de destinaţie, scanare sau trimitere specificate înainte de a apăsa ca grup unic de Setări anterioare.
Cele mai recente trei setări stocate în memorie nu se şterg chiar dacă alimentarea generală se OPREŞTE.
Când utilizaţi servicii de informaţii prin fax, nu puteţi specifica o destinaţie stocată în Lista de adrese şi nici utiliza modul Setări anterioare.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Fax>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsaţi <Setări anterioare> pe ecranul Caracteristici de bază pentru fax. Ecranul Caracteristici de bază pentru fax
4
Selectaţi jurnalul de preluat şi apăsaţi <OK>.
Destinaţia şi setările de scanare ale acesteia sunt specificate conform jurnalului selectat.
Când gestionarea autentificărilor personale este în uz, aparatul preia setările specificate în trecut de către utilizatorul care se conectează la aparat.
Puteţi modifica setările reapelate înainte de a transmite documentul.
5
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea.
Dacă setaţi <Gestionare numere de acces agendă> la <Pornit>, nu puteţi reapela setări din memorie.
Dacă setaţi un tip de adresă la <Pornit> în <Limitare destinaţii noi>, Setările anterioare stocate la momentul respectiv sunt şterse.
6W28-057