Înlocuirea cartuşului de toner

Când tonerul începe să nu mai fie suficient sau s-a epuizat, se afişează un mesaj ce vă solicită să pregătiţi un nou cartuş de toner sau să efectuaţi o înlocuire a acestuia. Pregătiţi un nou cartuş de toner sau înlocuiţi cartuşul de toner conform mesajului afişat.
Nu înlocuiţi cartuşele de toner până când nu apare mesajul care solicită acest lucru.
Pentru detalii despre fiecare mesaj, consultaţi Soluţiile pentru fiecare mesaj.
Pentru informaţii privind numerele de produs pentru cartuşele de toner, consultaţi Consumabile.
Puteţi să verificaţi cantitatea de toner rămasă în prezent. Verificarea nivelului de toner disponibil

Procedura de înlocuire a cartuşului de toner

Când înlocuiţi cartuşele de toner, urmaţi instrucţiunile prezentate în videoclip împreună cu cele scrise mai jos.
1
Deschideţi capacul frontal.
Ţineţi marginile din dreapta şi din stânga ale capacului când îl deschideţi.
2
În timp ce apăsaţi declanşatorul de deblocare de pe mâner (), rotiţi cartuşul de toner în direcţia săgeţii (în sens orar).
Asiguraţi-vă că evitaţi aplicarea şocurilor asupra cartuşului de toner prin lovirea acestuia de ceva etc. Acest lucru poate duce la scurgerea tonerului.
3
În timp ce apăsaţi declanşatorul de deblocare, trageţi afară cartuşul de toner.
4
Scoateţi noul cartuş de toner din cutie.
5
Agitaţi noul cartuş de toner de 5 sau 6 ori, conform imaginii de mai jos, pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartuşului.
6
Instalaţi cartuşul de toner.
Aveţi grijă ca partea cartuşului cu eticheta să fie orientată în sus şi împingeţi cartuşul de toner în aparat până la refuz.
Susţineţi noul cartuş de toner cu o mână de dedesubt, în timp ce îl împingeţi în aparat cu cealaltă mână.
7
Ţineţi cartuşul de toner pe poziţie cu o mână şi trageţi sigiliul de protecţie drept afară cu cealaltă mână.
Trageţi sigiliul încet, altfel tonerul se poate împrăştia şi vă poate murdări pe haine sau pe piele.
Aveţi grijă sa trageţi sigiliul complet afară, altfel se pot produce erori de imprimare.
Asiguraţi-vă că trageţi sigiliul drept afară. Dacă trageţi sigiliul în sus sau în jos, acesta se poate rupe. Dacă se rupe sigiliul în cartuşul de toner şi nu poate fi scos complet, cartuşul de toner nu se mai poate folosi.
Aruncaţi sigiliul după ce l-aţi scos din cartuşul de toner.
8
Răsuciţi cartuşul de toner în direcţia săgeţii (în sens invers acelor de ceasornic).
Răsuciţi complet cartuşul de toner până la blocarea pe poziţie.
9
Închideţi capacul frontal.
Dacă imprimarea a fost întreruptă deoarece tonerul era insuficient, aceasta se va relua automat când înlocuiţi cartuşul de toner.
Dacă gradaţia şi densitatea imprimării se modifică după înlocuirea cartuşului de toner, efectuaţi ajustarea.
6W28-0H4