Soluţiile pentru fiecare mesaj

Dacă survine o eroare în timpul scanării sau imprimării sau dacă survine o problemă cu conexiunea sau setările de reţea, pe afişajul aparatului sau pe ecranul IU la distanţă apare un mesaj. Pentru detalii despre fiecare mesaj şi soluţii la probleme, consultaţi mesajele de mai jos. De asemenea, dacă este afişat un număr de şase cifre când vă conectaţi, consultaţi Dacă este afişat un număr de şase cifre când vă conectaţi.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Site-ul cu informaţii pentru Directorul Activ este invalid. Contactaţi administratorul de sistem.
CRL imposibil de verificat.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Eroare D0-nn (nn reprezintă două caractere alfanumerice)
Nu a putut fi trimis noul PIN prin e-mail. Verificaţi setările.
FF FONT FULL
FM EROARE DIMENSIUNE DL n (n este un singur caracter alfanumeric)
FM EROARE SCALARE DL n (n este un singur caracter alfanumeric)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM EROARE MEM. LUCRU SC n (n este un singur caracter alfanumeric)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Imprimare Google Cloud: Nu se poate comunica cu serverul.
Impr. Google Cloud: Eroare aut. server. (Certificat invalid)
Eroare IEEE 802.1X. Setaţi info. de cert. corecte.
Eroare IEEE 802.1X. Destinatarul nu răspunde.
Eroare IEEE 802.1X. Nu se poate analiza certificatul.
Eroare IEEE 802.1X. Certificatul este incorect.
Eroare IEEE 802.1X. Certificatul a expirat.
Eroare IEEE 802.1X. Modif. parola de autentificare.
Eroare IEEE 802.1X. Verif. setările de autentificare.
Setaţi adresa IP.
Nu se poate înregistra PDF cu Format la PDF/A ca implicit. Toate celelate setări au fost înregistrate.
Verificaţi numele serverului la Setări Server SMB.
Eroare TLS
Nu se poate şterge tasta implicită pentru că este utilizată de TLS sau alte setări. Verificaţi setările.
Eroare TCP/IP
S-au terminat resursele. Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din nou.
Verificaţi TCP/IP.
Verificaţi TCP/IP. (Linia principală)
Verificaţi TCP/IP. (Linia secundară)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Nu aveţi privilegii pentru a accesa pagina XXX.
Contul a expirat. Contactaţi administratorul de sistem.
Eroare conect. Access Point. Verificaţi informaţile reţelei fără fir.
Mod AP: Sfârşit din cauza unei erori
Mod AP: Sfârşit datorită negăsirii altui aparat.
Mod AP: S-a atins nr maxim de aparate care se pot conecta.
Mod AP: Conectat la alte aparate.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
S-a produs o eroare. Contactaţi administratorul de sistem.
Niciun răspuns.
Nu se pot rapela setările fiindcă funcţia butonului nu există.
Nu s epot rapela setările fiindcă funcţia butonului este dezactivată.Activaţi funcţia, apoi încercaţi din nou.
Setări personalizate sincronizare: Conectaţi-vă din nou pt. sinc.
Setări personalizate sincronizare: Unele setări sunt restricţionate.
Setări personalizate sincronizare: S-a produs o eroare.
Setări personalizate sincronizare: Activare sincronizare...
Setări personalizate sincronizare: Eroare autentificare server.
Setări personalizate sincronizare: Serverul nu a fost găsit.
Setări personalizate sincronizare: Nu se poate identifica serverul.
Verificaţi capacele.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nu s-a generat cheia Semnătură dispozitiv. Setaţi adresa de e-mail în Setări Comunicare.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Luaţi originalul de pe platoul din sticlă.
Zona scanare original (Alimentator) este murdară.
Zona de scanare a orig. (sticla subţire) este murdară.
Puneţi la loc originalele în ordinea corectă, apoi apăsaţi tasta [Start].
Puneţi la loc originalele în ordinea corectă, apoi apăsaţi tasta [Start]. (Vol. datelor originalului scanat depăşeşte limita. Setările vor fi corectate automat şi originalele rescanate.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Numărul rezultatelor căutării depăşeşte limita. Modificaţi condiţiile de căutare, apoi încercaţi din nou.
Condiţia de căutare include caractere care nu pot fi folosite cu serverul selectat.
A apărut o eroare la verificare.
Această CRL nu este valabilă.
Această CRL a expirat.
Nu se poate înregistra deoarece algoritmul acestei taste nu este acceptat.
Nu se poate seta ca Tastă Implicită pentru că această tastă este deteriorată sau invalidă.
Acest certificat a fost revocat.
Acest certificat nu e valabil.
Acest certificat a expirat.
Serverul nu răspunde. Verificaţi setările.
Căutarea nu poate fi lansată deoarece setarea pentru versiunea serverului este incorectă. Verificaţi setările.
Verificaţi serverul.
Dimensiunea corespunzătoare a hârtiei, A4, nu este disponibilă.
Reţea fără fir decon. din cauza unui conflict Mască subreţea.
Sunt prea multe subdirectoare.
Scoateţi toată hârtia scoasă.
The contents of the specified file may be incorrect.
Cheia implicită nu este setată. Verificaţi setările TLS.
Tasta Implicită nu este setată. Verificaţi setările Tastă şi Listă Certificate de la Setări Certificate.
Nu s-a putut verifica certificatul.
Conectarea nu e posibilă.
Nu se poate edita/şterge hârtia deoarece este folosită pentru alte setări în Setări/Înregistrare.
Verificaţi numele computerului în Setări/Înregistrare.
Setările nu pot fi modificate fiindcă tasta selectată este în curs de utilizare.
Serverul selectat nu a fost găsit. Verificaţi setările.
Conectarea la serverul selectat nu e posibilă. Verificaţi setările.
Articolul de setare specificat din Setări Meniu nu poate fi folosit. Contactaţi administratorul de sistem.
Este posibil ca butonul selectat să nu fie disponibil. Contactaţi administratorul de sistem.
Nu s-a putut transmite.
Sesiunea a expirat.Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi să accesaţi din nou baza de date.
Nu se poate termina căutarea datorită depăşirii limitei de timp. Verificaţi setările.
Imposibil de executat deoarece fişierul conţine date neacceptate.
Conexiune directă: Sfârşit din cauza unei erori.
Conexiune directă: Sfârşit datorită negăsirii altui aparat.
Reglare gradaţie... Aşteptaţi puţin.
Baza de date nu a putut fi accesată. Restartaţi aparatul.
Er.acces cert.semnăt.digit.
Eroare dată de exp. a cert.
Nu vă puteţi autentifica deoare sunt înregistraţi mai mulţi utilizatori cu acelaşi nume utiliz. Contactaţi administratorul de sistem.
Nu se poate înregistra un buton nou fiindcă s-a atins limita de butoane înregistrate. Se pot suprascrie butoanele deja înregistrate.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Nu se poate înregistra deoarece numărul de utilizatori înregistraţi a atins limita.
Înlocuiţi cartuşul de toner.
Curăţare... Aşteptaţi puţin. (Aprox. XX sec.)
PIN-ul introdus este incorect.
Serverul de autentificare nu funcţionează. Contactaţi administratorul de sistem.
Nu poate fi găsit serverul de autentificare. Contactaţi administratorul de sistem.
Nu este setată nicio parolă în serverul de autentificare. Contactaţi administratorul de sistem.
Nu vă puteţi autentifica deoare nu este permis accesul anonim la serverul de autentificare. Contactaţi administratorul de sistem.
Informaţiile de cont necesare pentru autentificare la serverul de autentificare nu sunt valide. Contactaţi administratorul de sistem.
S-a găsit o adresă IP concurentă în reţea.
A fost detectat un conflict de Adresă IP în reţea (Linia principală).
A fost detectat un conflict de Adresă IP în reţea (Linia secundară).
Operaţie imposibilă din cauza unei erori de reţea.
Verificaţi conexiunea la reţea.
Luaţi originalele blocate din alimentator şi originalele rămase în tava alimentatorului, apoi aşezaţi originalele înapoi pe tava alimentatorului şi apăsaţi tasta [Start].
Luaţi originalul din alimentator.
Executare lucrări multiple...
Nu vă puteţi autentifica deoarece a apărut o eroare de autentificare în Gestionare ID Departamente. Contactaţi administratorul de sistem.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL Eroare redare nn (nn este numele modulului)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Nu se pot afişa setările butonului pentru că se fac alte operaţii.
Înregistrarea la Acasă se va anula şi se va reveni la ecranul funcţiei fiindcă nu aveţi permisiunea de a înregistra butoane. Conectaţi-vă ca administrator, apoi încercaţi din nou.
Parola nu îndeplineşte cerinţele politicii. Modificaţi parola.
Este posibil ca Setările temporizatorului pentru acest dispozitiv şi serverul de autentificare să nu fie sincronizate. Contactaţi administratorul de sistem.
Eroare com. reţea fără fir. Opriţi & Porniţi alimentarea generală.
Eroare com. reţea fără fir. Verificaţi informaţile reţelei fără fir.
Nu se poate transmite fiindcă memoria este plină. Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din nou.
Operaţie imposibilă fiindcă memoria este plină.
Scanarea se va anula deoarece memoria este plină. Doriţi să tipăriţi paginile scanate?
Scanarea se va anula deoarece memoria este plină. Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din nou.
Scanarea se va anula deoarece memoria este plină. Doriţi să trimiteţi paginile scanate?
Scanarea se va anula fiindcă memoria este plină. Doriţi să memoraţi paginile scanate?
Volumul de date stocate pentru utilizatorii înregistraţi a atins limita. Puteţi efectua operaţiuni, dar nu mai puteţi stoca acum date (jurnale setări lucrări, conţinut setări personale, etc.). Pentru a putea stoca date de data următoare când vă autentificaţi, trebuie să ştergeţi datele inutile de la alţi utilizatori. Contactaţi administratorul de sistem sau consultaţi manualul pentru detalii.
Înregistrarea la Acasă va fi anulată fiindcă nu sunteţi conectat. Reveniţi la ecranul funcţiei, conectaţi-vă, apoi încercaţi din nou.
Verificaţi numele utilizatorului, parola sau setările.
Încărcaţi hârtie.
Scanarea s-a anulat deoarece volumul datelor originalului scanat a depăşit limita. Scanarea e posibilă dacă se reduce claritatea sau dacă Tip Original se setează pe Text.
Informaţia setată de utilizatorul înregistrat nu va fi stocată.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Conectare imposibilă. Verificaţi destinaţia de conectare.
Parola nu a fost memorată fiindcă s-a atins limita pt. numărul de parole care se pot memora pentru fiecare utilizator.

Dacă este afişat un număr de şase cifre când vă conectaţi

Dacă survine o eroare în timpul conectării, sub mesaj poate fi afişat un număr de şase cifre. Luaţi măsura necesară în funcţie de numărul de şase cifre.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W28-0J5