Verificarea volumului disponibil de consumabile

Când apăsaţi <Monitor Statut>, se afişează ecranul monitorului de stare, permiţându-vă să verificaţi nivelul de toner sau alte indicaţii de stare.
SFATURI
Puteţi verifica numărul de consumabile disponibile din IU la distanţă. Verificarea stării aparatului

Verificarea nivelului de toner disponibil

Se recomandă să verificaţi nivelul de toner disponibil înainte de imprimarea unei lucrări mari pentru a determina dacă trebuie să pregătiţi sau nu cartuşe de toner noi.
Apăsaţi <Monitor Statut>  <Consumabile/Altele>  verificaţi nivelul de toner disponibil.

Verificarea stării detaliate a consumabilelor

Verificaţi starea detaliată a consumabilelor.
Apăsaţi <Monitor Statut>  <Consumabile/Altele>  <Verificaţi consumabile>.

Ecranul <Toner/Toner rezidual>

Sunt afişate opţiunile <Element>, <Denum. articol>, <Statut> şi <Zile rămase>.
6W28-0H7