Configurarea metodei de verificare a perioadei de valabilitate pentru certificatele recepţionate

Există două metode pentru a verifica dacă certificatele recepţionate de la terţi pentru comunicare sunt valide: Compararea cu lista de revocare a certificatelor (CRL) înregistrată în aparat şi interogarea unui respondent (a unui server care acceptă) OCSP (Online Certificate Status Protocol – Protocol pentru starea certificatelor online). Setaţi metoda de verificare a expirării certificatelor în conformitate cu mediul dumneavoastră. Această înregistrare poate fi efectuată numai de către administrator.

Înregistrarea unei liste de revocare a certificatelor (Certificate Revocation List - CRL)

Puteţi să utilizaţi IU la distanţă pentru a înregistra o listă de revocare a certificatelor (CRL). Pentru informaţii despre listele CRL care pot fi înregistrate pe aparat, consultaţi Specificaţii de sistem.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [Certificate Revocation List (CRL) Settings].
4
Faceţi clic pe [Register CRL...].
5
Înregistraţi lista CRL.
Faceţi clic pe [Browse...], specificaţi fişierul (CRL) de înregistrat şi faceţi clic pe [Register].
Gestionarea listelor CRL
Puteţi să verificaţi setările detaliate sau să ştergeţi liste CRL pe ecranul afişat la etapa 4.
Faceţi clic pe pentru a afişa informaţiile detaliate respective. De asemenea, puteţi să faceţi clic pe [Verify CRL] de pe acest ecran pentru a verifica dacă lista CRL este valabilă.
Pentru a şterge o listă CRL, selectaţi lista pe care doriţi să o ştergeţi şi faceţi clic pe [Delete] [OK].

Configurarea protocolului de stare a certificatelor online (OCSP)

Puteţi să configuraţi nivelul de verificare a certificatelor şi respondentul OCSP cu care se va realiza conexiunea.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Device Management]  [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Selectaţi caseta pentru [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)] şi configuraţi protocolul de stare a certificatelor online (OCSP).
[Certificate Verification Level]
Setaţi dacă certificatele se vor dezactiva în situaţii precum următoarele:
Când aparatul nu se poate conecta la un respondent OCSP
Când survine o expirare a timpului
Când nu se poate verifica expirarea, ca atunci când rezultatul verificării expirării unui certificat prin intermediul respondentului OCSP este necunoscut
[OCSP Responder Settings]
Specificaţi adresa URL pentru conectarea la respondentul OCSP.
[Custom URL]
Dacă s-a selectat [Use custom URL] sau [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], introduceţi adresa URL a respondentului OCSP (numai cod ASCII, maximum 255 de caractere).
[Communication Timeout]
Setaţi perioada după care comunicarea cu respondentul OCSP expiră. Conexiunea se anulează dacă respondentul OCSP nu răspunde în intervalul de timp setat.
5
Faceţi clic pe [OK].
6W28-0AE