Aplicarea unei politici de securitate la aparat

Adoptarea unei politici de securitate care defineşte obiectivele şi standardele de securitate pentru informaţiile de bază este o practică uzuală pentru organizaţii, impunându-se necesitatea ca dispozitivele informatice precum imprimantele multifuncţionale şi computerele să fie operate în consecinţă. Pe acest aparat pot fi gestionate pe loturi setări multiple legate de politica de securitate, prin intermediul instrumentului IU la distanţă; de asemenea, se poate seta o parolă dedicată, astfel încât numai administratorul securităţii informaţiilor să poată modifica setările. Înainte de a configura aceste setări, asiguraţi-vă că instrumentul IU la distanţă este configurat pentru a utiliza TLS. Pornirea instrumentului IU la distanţă
Scopul setărilor politicii de securitate este de a se permite gestionarea tuturor funcţiilor şi setărilor legate de securitatea informaţiilor şi nu de a preveni realmente scurgerea propriu-zisă de informaţii.
6W28-08F