Configurarea setărilor politicii de securitate

Setările aparatului legate de securitatea informaţiilor pot fi aplicate şi gestionate pe loturi. Se recomandă ca administratorul securităţii informaţiilor care răspunde de gestionarea politicii de securitate să aplice politica de securitate la aparat în conformitate cu politica organizaţiei dumneavoastră. Pentru a configura politica de securitate, conectaţi-vă la IU la distanţă cu privilegii de Administrator.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Faceţi clic pe [Security Policy Settings].
Se afişează prevederile privind setările. Aveţi grijă să citiţi şi să înţelegeţi conţinutul.
Dacă nu a fost configurată nicio parolă (Utilizarea unei parole pentru protejarea setărilor politicii de securitate), citiţi conţinutul şi faceţi clic pe [OK] pentru a trece la pasul 6.
5
Introduceţi parola şi faceţi clic pe [Log In].
6
Configuraţi elementele necesare şi faceţi clic pe [OK].
Pentru informaţii despre setări, consultaţi Elemente de setare a politicii de securitate.
Setările corelate cu elementele indicate cu o bifă aici nu pot fi modificate utilizând  sau IU la distanţă.
Pentru orice setări ale aparatului care au fost modificate când erau aplicate setările politicii de securitate, nu puteţi să debifaţi pur şi simplu caseta pentru a restabili valoarea setată anterior. Pentru a modifica setările, utilizaţi  sau IU la distanţă.
7
Faceţi clic pe [OK].
Dacă a fost configurată o politică de securitate, un mesaj ce precizează că funcţiile şi operaţiile sunt restricţionate se afişează când ecranul <Setări/Înregistrare> este afişat pe panoul de control sau pe IU la distanţă.

Aplicarea setărilor politicii de securitate la un alt dispozitiv

Puteţi să importaţi şi să exportaţi setările aparatului privind politica de securitate. Prin aplicarea aceleiaşi politici la mai multe dispozitive*, puteţi să gestionaţi toate dispozitivele din organizaţia dumneavoastră utilizând setări identice. Importul/exportul setărilor
* Numai dispozitivele Canon care sunt compatibile cu setările de politică de securitate
Setările de politică de securitate pot fi importate numai dacă parola setării politicii de securitate de la aparatul de pe care se exportă corespunde cu cea de la aparatul pe care se importă sau dacă pe aparatul pe care se importă nu s-a setat nicio parolă. Dacă nu s-a setat nicio parolă pentru aparatul care importă, parola configurată pentru aparatul care exportă se va seta şi pentru aparatul care importă.
6W28-08J