Ajustarea densităţii

 
Puteţi scana originalele mai clar reglând manual densitatea în funcţie de conţinutul originalului. De exemplu, creşterea densităţii vă permite să citiţi uşor caracterele neclare scrise cu creionul.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Apăsaţi <Opţiuni>  <Densitate>.
5
Reglaţi densitatea şi apăsaţi <OK>.
Apăsaţi  pentru a micşora densitatea. Apăsaţi  pentru a mări densitatea.
Pentru a regla densitatea fundalului
Puteţi trimite/stoca documente precum ziare sau documente cu fundal colorat în mod clar. Apăsaţi <Auto> pentru a regla automat densitatea fundalului.
Apăsaţi <Reglare> pentru a regla manual densitatea fundalului şi pentru a regla densitatea de fundal a fiecărei culori în <Reglaţi fiec. culoare>.
6
Apăsaţi <Închide>.
7
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea/salvarea.
6W28-06J