Ajustarea clarităţii la scanare (Claritate)

 
Puteţi să scanaţi imaginea cu contururi şi linii clare prin creşterea clarităţii sau puteţi să atenuaţi imaginea prin descreşterea clarităţii. Utilizaţi această funcţie când doriţi să măriţi claritatea textului şi a diagramelor estompate sau să reduceţi efectul de moar (un model unduitor, licăritor) pentru a uniformiza imaginea finisată.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
4
Apăsaţi <Opţiuni>  <Claritate>.
5
Reglaţi claritatea şi apăsaţi <OK>.
Pentru a mări claritatea textului estompat, reglaţi controlul la <Mare>.
Pentru a reduce efectul de moar când scanaţi originale care conţin fotografii imprimate, precum paginile de reviste sau de broşuri, reglaţi controlul la <Mic>.
6
Apăsaţi <Închide>.
7
Apăsaţi .
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea/salvarea.
6W28-06K