<Tipărire>

Această secţiune descrie setările de imprimare.
<Memorare forţată>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi setările pentru imprimarea reţinută forţată. Configurarea setărilor de imprimare cu reţinere forţată
<Perioadă de stocare a lucrării>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi perioada de timp pentru stocarea lucrărilor.
<Ştergere lucrare după imprimare>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi dacă doriţi să ştergeţi lucrări după ce acestea sunt imprimate.
<Permite doar lucrări de tipărire criptate>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteţi seta ca aparatul să recepţioneze doar lucrări de imprimare criptată securizată de la computere.
<Includere Domeniu condiţie a recunoşterii utilizat.>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi dacă doriţi să determinaţi lucrările de imprimare ale unui utilizator de conectare după „nume utilizator + nume domeniu” sau numai prin „nume utilizator”. În funcţie de mediul dvs., dacă lucrările de imprimare nu sunt determinate corect ca Lucrările mele, acestea pot fi determinate corect ca lucrări ale utilizatorului de conectare selectând <Oprit> şi excluzând „nume de domeniu”.
<Afişare lucrări alţi Utilizatori>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi dacă doriţi să afişaţi lucrările de la alţi utilizatori decât cei autorizaţi.
<Restricţionare ştergere lucrări alţi utilizatori>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi dacă doriţi să permiteţi ştergerea lucrărilor altor utilizatori decât utilizatorul autorizat atunci când sunt afişate lucrările altor utilizatori decât utilizatorul autorizat.
<Potrivire exactă nume utilizator>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi dacă doriţi să setaţi aparatul să distingă caractere majuscule şi minuscule pentru numele de utilizator.
<Setări afişare listă lucrări>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi tipurile de lucrări care trebuie incluse în lista de lucrări şi tipul de lucrare care trebuie selectat în mod implicit.
<Setări avertizare lucrări reţinute>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Specificaţi metoda de trimitere a alertelor privind menţinerea lucrărilor.
<Setări PIN pt. Lucrări Imprimare securizată>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteţi seta dacă trebuie să introduceţi un PIN la imprimare şi dacă doriţi afişarea imaginilor sau ştergerea cu funcţia de imprimare securizată.
<Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteţi seta dacă permiteţi ca lucrările de imprimare reţinută forţată să fie imprimate automat când fiecare utilizator se conectează.
<Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare>
  <Setări funcţie>  <Tipărire>
Puteţi seta dacă doriţi să imprimaţi automat lucrările de imprimare de reţinere forţată după conectare. Imprimarea automată a lucrărilor de imprimare Reţinere forţată după conectare
6W28-0FJ